05 - Květen

Aktuální informace o opatřeních v ochraně rostlin v květnu

  • Pokračujeme především v ochraně jádrovin proti strupovitosti a současně i proti padlí jabloně. Doposud se používaly v období maximálního výletu askospor (před květem, těsně po odkvětu a potom za 14 dnů) k ošetření strobiluriny (Discus nebo Zato 50 WG) v kombinaci s kontaktními přípravky, např. s Dithanem M 45, Merpanem 80 WG nebo s Delanem 700 WDG. V současnosti se však spíše doporučuje použít náhradou za strobilurin kombinaci systémových triazolových přípravků (např. Talent, Topas 100 EC nebo Punch 10 EW) s kontaktními přípravky (např. s přípravkem Dithane DG Neotec, Merpan 80 WG nebo Delan 700 WDG) a strobiluriny si ponechat v rezervě pro pozdější ošetření jádrovin. V době maximálního rozkvětu jabloní je vhodné tuto sérii postřiků přerušit sólo aplikací jedním z vyjmenovaných přípravků (Merpan 80 WG nebo Mythos 30 SC). Zabráníme tím vzniku kališní hniloby jablek. V dalším období, kdy už maximální výlet askospor (pohlavních výtrusů houby způsobující strupovitost) pominul, stačí používat preventivně samotné kontaktní přípravky, jako jsou např. Dithane DG Neotec, Merpan 80 WG, Polyram WG nebo Thiram Granuflo, a to pravidelně, maximálně ve čtrnáctidenních intervalech. Jen při deštivém a teplém počasí či při silném infekčním tlaku houbových chorob se musíme přechodně vrátit k původní kombinaci výše uvedených systémových přípravků s kontaktními.
  • Těsně po odkvětu jádrovin ošetřujeme jabloně proti tzv. rané červivosti, kterou způsobuje pilatka jablečná. Použijeme buď Calypso 480 SC, Reldan 22, Mospilan 20 SP nebo SpinTor. Ve velkovýrobě se může dobře uplatnit biopreparát Madex.
  • Pokud chceme mít dostatečnou úrodu u slivoní, musíme již při dokvétání provést rozhodující postřik k likvidaci pilatky švestkové a žluté! Zde je povolen k ošetření především přípravek Calypso 480 SC, který neškodí včelám. Nálet pilatek na slivoních lze zjistit vyvěšením bílých lepových desek do korun stromů.
  • V průběhu měsíce ošetřujeme dle potřeby ovocné dřeviny proti listovým mšicím (Pirimor 50 WG), jádroviny proti merám a jabloně proti vlnatce krvavé (Pirimor 50 WG nebo Mospilan 20 SC, vždy s přídavkem smáčedla). Přítomnost mer na stromech (na jabloních mera jabloňová, na hrušních zákeřnější mera skvrnitá) zjistíme pomocí poklepu na větve stromu. Po tomto manévru okřídlení jedinci odskakují z větví, chvíli poletují v okolí a znovu se usazují na strom. Listy napadených stromů jsou pokryté medovicí a později černěmi, listy na hrušních se posléze krabatí a odumírají. Plody jsou rzivé a stromy celkově chátrají.
  • U meruněk hrozí již začátkem května při vlhkém a teplém počasí výskyt závažné houbové choroby hnědnutí listů meruňky. Pokud se po odkvětu meruněk vyskytne takovéto počasí, musíme stromy nejméně dvakrát až třikrát v intervalu 7–10 dnů ošetřit buď Syllitem 65 WP nebo výběhovým Baycorem 25 WP. Za deštivého počasí se poprvé ošetřuje dle novějších doporučení již krátce po odkvětu.
  • U révy vinné ve vývojové fázi 5–6 listů je třeba provést první ošetření proti padlí révy a proti plísni révy. Obvykle na začátku sezony upřednostňujeme kontaktní, preventivně působící přípravky, např. kombinaci Folpan 80 WG + Kumulus WG. Dříve používanou startovací kombinaci Kuprikolu 50 s přípravkem na bázi síry si ponecháváme až na závěrečný postřik révy vinné. Alternativně lze použít místo síry i kombinaci DMI fungicidů působících na padlí (např. Topas 100 EC nebo Talent) s kontaktním Merpanem 80 WG. Další tři kontaktní přípravky – Polyram WG a přípravky na bázi mancozebu, např. Dithane M 45 a Thiram Granulo – jsou rizikové pro Typhlodromus pyri v révě vinné. Proto se smí v těchto porostech používat maximálně dvakrát během vegetace. V této době též začíná let první generace obalečů. Je třeba urychleně dokončit vyvěšení feromonových lapáků (Deltasop EA, LB) a zahájit sledování letu. Proti první generaci se ošetřují jen významně ohrožené porosty při silném výskytu škůdců. Zpravidla i tak stačí pouze jedna aplikace. Většinou se pak ošetřuje 8–10 dnů po vrcholu letu ekologicky přijatelnými přípravky s larvicidním účinkem (Integro, Steward) nebo pomocí biologického přípravku Biobit XL (3–5 dnů po vrcholu letu).
  • Na začátku kvetení jahodníku a poté za 7 dní provádíme zejména za deštivého počasí zpravidla dva postřiky proti šedé hnilobě jahod. Použijeme nejlépe nejprve Rovral Aquaflo a při dokvétání Teldor 500 SC. Nověji registrovaný Teldor má velmi krátkou ochrannou lhůtu – pouze 3 dny, a proto se může dokonce použít ještě i k ošetření nazrávajících plodů. Smí se však použít maximálně dvakrát za vegetaci a samozřejmě nejpozději 3 dny před sklizní!!!
  • Vyseté a vysázené zeleniny jsou ohroženy výskytem plžů – slimáčků, slimáků a plzáků. Tito plži škodí nejvíce na jaře a na podzim. Z dostupných přípravků se používá např. Mesurol Schneckenkorn (0,5 g na 1 m2). Ošetřují se pouze cestičky, přípravek nesmí přijít na rostliny. Účinnou látkou je methiocarb – musíme si uvědomit, že tato látka je klasifikována jako zdraví škodlivá. Nejedovatý je modernější přípravek Vanish Slug Pellets s účinnou látkou metaldehydem. Ani tento přípravek nesmí přijít do styku s rostlinami. Za nejméně toxický se považuje přípravek Ferramol. Jde o granulovanou návnadu, která se aplikuje ručním rozhozem na povrch půdy mezi pěstované rostliny a kolem záhonků. Maximálně se může použít za vegetace 4x. Za rozumné považuji i hubení slimáků pomocí dusíkatého vápna (Perlka). Aplikujeme 30 g na 1 m2, a to časně zrána na provlhlou půdu, opět mezi řádky kulturních rostlin. Za suchého počasí se hubící účinek zlepší mírným zapravením dusíkatého vápna do půdy. Tato aplikace má pak kromě hubení slimáků i plevelohubný efekt, navíc je dusíkaté vápno i výborným dusíkatým hnojivem. V poslední době se zavádí biologický přípravek Nemaslug. Jde o prášek rozpustný ve vodě, jímž se zalije místo, kde se pak rozmnoží parazitické hlístice. Ty vnikají do slimáků a plžů a ničí je. Přípravek působí 6 týdnů. Zahrádkáři často s úspěchem používají laický způsob hubení plžů, když je lákají do sklenic částečně naplněných pivem a zapuštěných do země.