03 - Březen

Aktuální informace o opatřeních v ochraně rostlin v březnu

 • Především si obstaráme chybějící základní chemické a biologické přípravky k ochraněrostlin, feromonové lapáky k monitorování náletu obaleče jablečného - Deltastop CP, obaleče švestkového - Deltastop CF dále žluté lepové desky ke sledování náletu vrtule třešňové a mšic a konečně bílé lepové desky k registraci náletu pilatek na slivoně a na jabloně.

 

 • Po oschnutí půdy je třeba dokončit úklid spadaného listí.Pokud nejsou listy poškozeny minujícími škůdci, zapravíme je do půdy, případně zkompostujeme.

 

 • V březnu je nejvyšší čas vyvěsit nové a vyčistit staré budky pro ptactvo.

 

 • Nejpozději během předjarního řezumusí být ze stromů odstraněny i mumifikované zbytky plodů jádrovin a peckovin napadených moniliovou hnilobou plodů, dále u jabloní odstraněny letorosty, případně jejich konce napadených padlím a konce letorostů angreštů napadených hnědým padlím angreštu. Připomeňme si starou pravdu, že předjarní a jarní řez slouží nejen k regulaci násady, ale i k omezení výskytu a šíření houbových chorob. Je to tím, že řezem odstraníme zdroje infekce a navíc řezem zajistíme dostatečnou vzdušnost a osvětlení korun stromů.
 • Na rybízu odřežeme suché větvičky poškozené housenkami nesytky rybízovéa především obíráme a pálíme nápadně zvětšené pupeny napadené vlnovníkem rybízovým. Při silnějším napadení ostříháme větvičky pod nejníže postiženým pupenem. Při výskytu tohoto onemocnění navíc vždy provedeme před květem při teplotě nad 18 °C postřik akaricidem dodávaným na trh v zahrádkářském malobalení - Nissorun 10 WP v 0,07% koncentraci.

 

 • Po krutých zimách je potřeba ošetřit stromy s mrazovými trhlinamia deskami, případně kmeny poškozené hlodavci. Mně samotnému se osvědčila na Vysočině v zimě před léty fortifikovaná pasta Aversolu. Tuto zesílenou pastu jsem zhotovil tak, že do jednokilového balení jsem navíc přidal a rozmíchal Thiram Granuflo v dávce 30g. Po ošetření ran a zatření touto pastou byl účinek vždy velmi dobrý. Bohužel přípravek Thiram Granuflo k používání jako fungicid má od 30.4.2019 ukončenou registraci. Naproti tomu prostředky Aversol a Pellacol s obsahem thiramu mají stanoveno ukončení v používání k 31. 1. 2020, a navíc je u nich ještě i povoleno spotřebovat zásoby. Poté budu při ošetření zatírat rány v chladnějším období buď neředěnou latexovou barvou s fungicidem nebo štěpařským balsámem Rosteto, při teplejším období pak eventuálně štěpařským voskem.

 

 • U profesionálních velkopěstitelů ovoce je každoročně povinností při předjarní prohlídce při integrovaném způsobu ochrany vyhodnotit množství přezimujícíchškůdců. Potřeba chemické ochrany se pak stanovuje na základě zjištění počtu vajíček, larev a dalších přezimujících stadií škůdců (vajíček mšic na jádrovinách a peckovinách, dále vajíček svilušky ovocné a píďalky podzimní, štítků štítenky zhoubné a čárkovité, housenek v zámotku pupenových a slupkových obalečů, vajíček mery jabloňové, a molovky pupencové a štítků puklice švestkové). K ošetření výsadeb u velkopěstitelů se přistupuje pouze tehdy, jestliže se zjistí u některého či u více přezimujících škůdců výskyt překračující ekonomický práh škodlivosti (EPŠ). Pro zahrádkáře uvádím snadnější vyhodnocení přezimujících škůdců. Provádí až v období, kdy je většina přezimujících škůdců vylíhnutá a při prohlídce dobře patrná a to tak že se pouze u jádrovin prohlíží květní a listové růžice. Orientační kritická čísla EPŠ jsou stanovena tak, když na sto růžic zjistíme deset a více jedinců mšice jabloňové nebo jedna růžice napadená mšicí jitrocelovou, sto a více larev mery jabloňové, čtyři a více housenek píďalek, tři a více housenek pupenových obalečů (růžička listová je sbalená a opředená) a tři a více brouků květopasa jabloňového na sto růžic. Soudím, že tento jednodušší způsob zjišťování EPŠ je vyhovující i pro zahrádkáře.

 

 • V březnu těsně před rašením stromů je třeba provést první předjarní postřik nejlépe všech stromů a keřů jíchou obsahující přípravky na bázi mědi - z nich je třeba se postupně přeorientovat na Champion 50 WP, protože Kuprikol 50 má  ukončenou registraci k 1.7.2020, spotřebování zásob je povoleno do 1.7.2021. Toto ošetření pomocí přípravků na bázi mědi má mnohočetný příznivý vliv :
  • u broskvoníje optimální termín k tomuto ošetření v době, kdy se  začínají na broskvoních zvětšovat vrcholové listové pupeny na jednotlivých větvičkách. Bývá to obyčejně tehdy, když na lískových keřích práší jehnědy. U broskvoní jde především o první a rozhodující postřik proti kadeřavosti broskvoně a dále proti suché skvrnitosti listů broskvoně. Toto opatření rovněž působí i proti napadení větévek, větví a kmenů bakteriemi z rodu Psedomonas a houbami z rodu Valsa (Leucostoma). Omezíme tedy tím výskyt korových nekróz spojených s klejotokem. Zdůrazňuji, že tento preventivní postřik u broskvoní je nutno provést každoročně, bez závislosti na tíži postižení kadeřavostí v minulém roce.
  • U dalších peckovinmůže toto ošetření bránit výskytu puchrovitosti slivoně, dále též korovým nekrózám peckovin a může částečně omezit i vznik tzv. mrtvice u meruněk.
  • U jádrovinomezíme tímto postřikem výskyt nektriové korové nekrózy a výskyt  Postřik je třeba provádět, až když teplota vzduchu vystoupí nejméně na 7° C.

 

 • Kulturu jahodočistíme od starých zaschlých a nemocných listů, jahodník přihnojíme a ošetříme přípravkem Vertimec 1,8 EC proti roztočíku jahodníkovému a pomocí přípravků Score 250 EC nebo Signum provedeme ošetřen proti nově pozorované chorobě, která má název antraknózová skvrnitost jahodníku. V poslední době se vyskytuje stále častěji a způsobuje především na plodech propadlé nahnědlé hnilobné skvrny, na nichž se pak tvoří masa krémově až oranžově zbarvených spor. Tato choroba však napadne prakticky i všechny ostatní části rostliny a činí malé tmavé nekrotické skvrny na řapících a čepelích listů, na kořenech, na kořenovém krčku a celá rostlina během krátké doby uvadne a odumře. Jde o nákazu houbou Coletrichum acutatum, která postihuje především velkoplodý jahodník, převážně  remontantně plodící odrůdy.  Způsobuje v některých letech až 80% ztrát. Údajně je to po šedé hnilobě plodů druhá nejvýznamnější choroba jahodníku.  

 

 • Při vlhkém a chladném jaru, kdy se zpomaluje i rozvoj vegetace, je nutné pokračovat v ochraně broskvoníproti kadeřavosti až do začátku kvetení. K opakovanému ošetření broskvoní, kdy již mladé lísty vyčnívají z pupenů musíme použít už jen organické fungicidy, zbyl nám pouze Dithane DG Neotec. Vypadnul Thiram Granuflo pro zrušení registrace a přípravky na bázi dithiadenu (typu Delan), které byly svěřeny pouze profesionálům. Pracovníci zabývající ekologickou ochranou a ekoprodukcí ovoce a zeleniny doporučují pro ekologické zemědělství pro toto období  přípravek Vitisan.

 

 • Každoročně je bezpodmínečně nutné provést preventivní postřiky proti hnědému padlí angreštu. Pro první ošetření (již před květem angreštů) se nyní doporučuje použít přípravek na bázi síry Kumulus WGnebo Sulfurus a k ošetření po odkvětu si ponecháváme k opakovanému použití strobilurin Discus. V ekoprodukci místo strobilurinu doporučují AquaVitrin K. Postřiky se sírou nutno vždy provádět při venkovní teplotně nad 10°C!!.

 

 • V březnu navíc obnovujeme lepové pásyna kmenech ovocných stromů. Na kmeny jabloní připevňujeme nové lapací pásy z vlnité lepenky k pozdějšímu nalákání housenek obaleče jablečného.

 

 • Zákeřnámera skvrnitá se na hrušních objevuje především ve velkovýrobě u profesionálních sadařů. U zahrádkářů tomu bývá výjimečně. Pokud by se však přesto objevila i ve Vašem sadu v minulém roce, pak je třeba zahájit proti ní ochranu již v březnu. V sadu totiž začíná létat již koncem února a v průběhu března. Pohlavně zralé samičky kladou vajíčka ve dnech, kdy jsou maximální denní teploty 10 °C či více stupňů. Vrchol kladení vajíček je v dubnu a květnu. V ochraně proti meře je třeba především zabránit předčasnému vykladení vajíček (provést tzv. synchronizaci kladení) a dále při ochraně používat přípravky maximálně šetrné k predátorům mer (dravé ploštice, parazitické vosičky, slunéčka a škvory aj.). Největším problémem při ochraně proti merám na hrušních je rychlá selekce rezistentních populací tohoto škůdce k insekticidům.
 • Při kalamitním výskytu mer na hrušních v předcházejícím roce, ke kterému však většinou dochází na monokulturách hrušní u velkosadařů, je zapotřebíprovést v sadu následující sled ochranných opatření:
  • Březen: doporučuje se nejméně dvakrát až třikrát v intervalu 7-10 dnů provést postřik okrajových částí stromů řepkovým olejem (Ekol, Biool) s 1% kaolinem a s přídavkem smáčedla. Pravděpodobně toto opakované ošetření je rozhodující pro boj s merou skvrnitou,
  • Duben: ve fázimyšího ouška, kdy se ještě nelíhnou z vajíček první nymfy, může populaci těchto škůdců omezit dobře provedený jarní postřik olejovým přípravkem v kombinaci s insekticidem (optimální řešení je pomocí 15 ml Ekolu + 1,3 - 2,5 g Mospilanu 20 SP na 10 l vody. Ekoterapeuti místo Mospilanu v této TM směsi doporučují netoxický SpinTor.
  • Těsně před květem, kdy se již začínají líhnout nymfy z vajíček, mohli profesionální sadaři postiženou kulturu ošetřit přípravkem Sanmite 10 SC(nyní již nikoliv, v současné době je povolen pouze pro okrasné rostliny). Zde v rámci ekoléčby se doporučuje použít Rock Effect. Na pozdější ošetření proti starším larvám mer je účinnější přípravek SpinTor a při kalamitním přemnoženi larev a dospělců je možné zkusit ještě účinnější Vertimec 1.8 EC. Avšak v poslední době se nyní prosazuje, jestliže se vyskytnou méry v pozdním období, koncem května už neprovádět další chemickou ochranu, a spoléhat při likvidaci mer na působení přirozených antagonistů (ploštic, pavouků, škvorů, pestřenek a slunéček) samozřejmě pokud nebyli zničeni tito predátoři neselektivními insekticidy. 

ZELENINA

 • Na porostech česneku ponecháváme až do začátku dubna bílou netkanou textilii chránící před náletem mouchy houbomilky česnekové.

 

 • V zeleninové zahraděje vhodné v březnu posypat záhony, na nichž budeme pěstovat košťálovou zeleninu, dusíkatým vápnem (100 gramů na 1 m2) v rámci prevence proti nádorovitosti kořenů. Tato aplikace musí být provedena 3 týdny před plánovanou výsadbou. Příčinou této choroby je mikroorganizmus Plasmodiophora brassicae s obrovskou množivou schopností a několikaletou perzistencí jeho trvalých spor v půdě. Toto agens, které bylo v nedávné době zařazeno mezi prvoky, napadá kořeny všech brukvovitých rostlin (zeleninu, olejniny, brukvovité plevele). Přenos choroby je možný napadenou sadbou a zamořenou půdou. Ochrana kromě aplikace dusíkatého vápna spočívá především v nepěstování brukvovitých plodin na zamořeném pozemku 6–8 let. K ekoprodukci se doporučuje jako údajně velmi účinný pomocný rostlinný (spíše půdní přípravek) Clonoplus, který zlepšuje kvalitu kořenového systému rostlin. Tento přípravek jednak obsahuje užitečné houby, které rozkládají organické zbytky v půdě a zvyšují tím příjem živin. Navíc tyto houby také rozkládají zárodky patogenních hub.

 

 • Při předpěstování sadby se často setkáváme spadáním klíčních rostlin. U klíčících a vzcházejících rostlin dochází k odumírání klíčků nebo k poškození kořenových krčků. Vzcházející rostlinky pak padají a odumírají. Původcem jsou půdní houby (např. Olpidium brassicae, Thanatephorus cucumeris, Pythium spp.), které aj.), které přetrvávají v půdě většinou na zbytcích napadených rostlin. Infikovaná půda a pěstební substráty zapříčiňují hlavní přenos tohoto onemocnění. Ochrana spočívá v dezinfekci pěstebních substrátů (např. propařením, sterilizací), dále v moření osiva (Kumulus WG) a ve správné agrotechnice (naopak rozvoji choroby napomáhá převlhčený kyselý substrát). Poslední možností je chemické ošetření substrátů, půdy a rostlin. Lze použít k desinfekci zeminy Merpan 80 WG (30 g na 1 m2 nebo 800 g na 1 m3), dále Proplant nebo asi nejúčinnější Previcur Energy. A nakonec uvádím optimální řešení, na trhu je Supresivní substrát pro výsev a množení“ s účinkem proti padání klíčních rostlin, který obsahuje dvě příznivě působící houby, z nichž první potlačuje patogenní půdní houby a druhá ochraňuje sazenice různých druhů zelenin před hmyzími škůdci, kteří napadají kořenový systém rostlin.

 

 

04 - Duben

Aktuální informace o opatřeních v ochraně rostlin v dubnu

 • Většinou v první polovině měsíce provádíme nejlépe fázi zeleného pupenu univerzální ošetření u všech stromů a keřú proti přezimujícím škůdcůma na jabloních i proti květopasu jabloňovému a strupovitosti. Základem tohoto kombinovaného postřiku je olej + insekticid. Z olejů použijeme buď Ekol, nebo Biool, případně Rock Effect. Z insekticidů použijeme buď Mospilan 20 SP nebo všeobecně ve světě propagovaný SpinTor. Upozorňuji, že jarní postřik olejovými přípravky má rozhodující vliv na likvidaci mer, puklic a štítenek. S nimi mají problém zejména ti pěstitelé, kteří tuto olejovou lázeň – ošetření opomíjejí. Teplota pro aplikaci postřiku s olejem by měla být , aspoň kolem 10°C. Aplikace olejových přípravků se nesmí provádět při nízkých teplotách, nikdy v době očekávaných mrazů, neboť tím vzniká nebezpečí poškození stromů. Současně, ale nejpozději ve fázi myšího ouška, je třeba provést i první preventivní ošetření jádrovin proti strupovitosti a proti květopasu jabloňovému. Výsledná kombinace pak je následující olej+insekticid a pro jabloně vždy navíc přípravek proti strupovitositi. Doporučuje se provést dvě ošetřeníPrvní zahajující olej+insekticid+Dithane DG Neotec či Merpan 80 WG provést již ve fázi zeleného pupenu až myšího ouška druhý pak co nejpozději až ve fázi zeleného eventuelně až růžového poupěte. Klasické složení obou jarních postřiků je stejné: 10-15 ml Ekolu, 2,5g Mospilanu 20 SP 2,5 g + Dithane DG Neotec 20g nebo Merpan 80 WG 15g/na 10 vody. V těchto olejových směsích tedy může být místo Ekolu Biool nebo Rock Effect, místo Mospilanu SpinTor  6 ml+ adekvátní množství kontaktních přípravků proti strupovitosti jádrovin.

 

 • Opakuji znovu všechna upozornění: účinnost insekticidů v TM směsi s olejemstoupá s intenzitou dýchání daných škůdců, čili čím později opakujeme druhou fázi kombinované jarní směsi (fáze růžového poupěte až počátek kveteni, tím lepší bude jeho dusivý efekt a celková účinnost.

 

 • Dále upozorňuji, že pouze kombinované olejovité jarní postřikyobsahující i insekticid mají rozhodující účinnost při likvidaci mer, puklic a štítenek. S těmito škůdci mají v poslední době významné problémy zahrádkáři, kteří takové ošetření pomocí TM postřiků s oleji opomíjejí.

 

 • Při aplikaci těchto TM olejových přípravků s uvedenými insekticidy by měla být teplota nad 12 °C.

 

 • Lokality s pravidelným výskytem štítenky zhoubnése doporučují chemicky ošetřit kombinovanými olejovitými přípravky co nejpozději (až od fáze růžového poupěte a event. i později), kdy dochází již k rozlézání nymf první generace. Zde preferujeme použít z insekticidů do kombinace s olejem  Mospilan 20 SP.
 • o  Naopak v lokalitách, kde pravidelně škodí květopas jabloňový, je nutné první ošetření jabloní provést brzy nejpozději už ve fázi myšího ouškaa i zde z insekticidů v kombinovaném olejovém postřiku jsme odkázáni opět na Mospilan 20 SP.

 

 • Vždy je výhodné spojit tento kombinovaný olejový postřik s prvním ošetření jádrovin proti strupovitosti přidáním kontaktního fungicidu např. Dithane DG Neotec, nebo Merpan 80 WG ať ho provádíme v rané či pozdější fáze vegetace).

 

 • Pokud se nám nepodaří vytvořit výše uvedenou kombinaci TM s olejem, pak jako alternativu doporučuje firma AgroBio Opava jarní soupravu s názvem Přezimující škůdci obsahující insekticid Mospilan 20 SP a smáčedlo s názvem Spartan). Pokud se k jarnímu ošetření použije  solově pouze insekticid, pak je nutné vždy do naředěné postřikové jíchy přidat smáčedlo!

 

 • U peckovinprovádíme první jarní ošetření v období od fáze  zeleného pupenu (pukání pupenů) a poté druhé ošetření do fáze bílého poupěte. Zde do olejové TM směsi běžně dáváme jako insekticid Mospilan 20 SP. Pokud by některý zahrádkář chtěl realizovat ekologickou produkci pak by využil jako insekticidy přípravek Neudosan a nebo s výhodou Spintor, který se navíc nyní používá při minoritním rozšíření u třešní, višní na vrtulií, a ii u švestek na pilatku a též i u drobného ovoce a v zelenině. Ve světě je hojně používán jako univerzální insekticid, Jedině, kde SpinTor neučinkuje, jsou mšice.. .

 

 • Poslední upozornění – v teplejších oblastech nacházíme zpravidla již koncem dubna více jak 5% větviček poškozených padlím jabloně. Zde je pak nutné nejpozději ve fázi zeleného poupěte provést  první ošetření proti této chorobě a to samostatným postřikem preparáty na bázi síry (Kumulus WG, Sulfurus) a v dosahu rukoiu tyto větvičky  odstraníme.

 

 • U rybízu provedeme v dubnu před květem první ošetření proti listovým houbovým chorobám (antraknóze a sloupečkové rzivosti rybízu). Použijeme zde přípravek na bázi mancozebu, (Dithane DG Neotec), alternativně dle ekoterapeutů je doporučován přípravek Vitisan..

 

 • U maliníku případně i u ostružiníku, když rašící mladé výhony dosáhnou výšky 20cm, je zapotřebí provést ošetření porostu kombinovaným přípravkem s názvem Signumobsahující systémově účinné látky boskalid a pyraclostrobin a to především všude tam, kde se na starých výhonech objevily v dolních úsecích nekrotické změny kůry, které signalizují závažnou houbovou chorobu - didymelové odumírání maliníku.  Pravým původcem tohoto onemocnění jsou dva druhy hub Didymella applanata a Leptosphaeria coniothyrium, které se vyskytují samostatně anebo častěji společně. Přípravek Signum je již na trhu pro zahrádkáře v malobaleni.  V současné době mohou zahradkáři použít proti této chorobě další kombinovaný fungicid s názvem   Podle intenzity postižení porostů se ošetření pak 2-3x opakuje v intervalu 7-14 dní. Je však třeba si uvědomit, že základem ochrany u tohoto onemocnění jsou především preventivní opatření. Nutno vybrat vhodné vzdušné stanoviště, dodržovat řídkou hustotu porostu a vyrovnanou výživu, zejména nepřehnojovat dusíkem a provádět včasnou obměnu porostů. Silněji napadené pruty je třeba včas odstranit a na rizikové lokality nevysazovat náchylné odrůdy. 

 

 • Réva vinnáraší poněkud později, většinou až koncem dubna. V této době na začátku rašení je vhodné provést postřik TM směsí olejovitého přípravku tentokrát s akaricidem proti přezimujícím škůdcům, především proti vajíčkům svilušek a larvám puklice švestkové (Ekol 15ml+8g Nissorun 10 WP).  Porosty s pravidelným výskytem hálčivce nebo vlnovníka révového (s obrazem kadeřavosti případně plstnatostí révy) se ošetří při rašení nebo těsně po vyrašení sirnatými přípravkem (Kumulus WG) a nebo polysufidickou sírou (např. Sulka K, Sulka Extra).  Navíc jako biologická ochrana proti fytofágním roztočům (sviluškám a vlnovníkům a hálčivcůpm) se s úspěchem používá uměle vysazovaný dravý roztoč Typhlodromus pyri.

 

 • Při eventuálním chladném a deštivém počasí pokračujeme až do kvetení broskvoníve čtrnáctidenních intervalech nadále s ochrannými postřiky proti kadeřavosti. Do vyrašení pupenů lze eventuelně využit maximálně ještě jednou přípravek na bázi mědi a to Champion 50 WG nebo ještě Kuprikol 50, který ná ukončenou registraci k 1.7.2020 ale spotřebování zásob má povoleno1.7.2021.. Po vyrašení broskvoní je nutné používai t již jen organické fungicidy, např. Dithane DG Neotec, 

 

 • U meruněk a višní případně u třešní při chladném a deštivém počasí v době kvetení se provádí preventivně raději dvakrát ošetření proti moniliniové spále, a to na počátku kvetení a poté při dokvétání. Nejčastěji se používal systémově účinný přípravek Horizon 250 EW. V tomto roce a i v dalších letech je třeba vyžívat především přípravek Teldor 500 SC, nebo  nově zavedený Magnicur QUICK se stejnou účinnou látkou- fenhexamid.Dále  se objevil k použití nejnovější  přípravek  Prolectus (má účinnou látku fenpyrazamin), případně lze ještě využít kombinovaný přípravek  Pro ekologickou produkci se doporučuje ošetření přípravkem Champion 50 WG.

 

 • Pokud hrušně pokvetou již v dubnu, pak v sadech, kde v blízkosti u hrušní se vyskytuje jalovec čínský, především jeho kultivar jalovec prostřední, pak se pravidelně každoročně u nich objevuje rzivost hrušně. Jde o dvoubytnou rez, kdy z hlavního prvotního hostitele jalovců přechází patogen ze zimního hostitele na druhotného hostitele hrušně a to v období květu hrušní a krátce po něm. Základem ochrany je dostatečná prostorová izolace mezi oběma hostiteli (minimálně 150-200m) a chemická ochrana. První chemická aplikace se provádí před květem a pak se ještě opakuje 1x v intervalu 7 dnů, především pokud bylo během kvetení chladné a vlhké počasí. K ošetření lze využít vedlejší účinnosti přípravků povolených k ochraně proti strupovitosti např. typu mancozeb (Dithane DG Neotec) nebo metiram (Polyram WG), případně myclobutanil (Talent), nebo Zato 50 WG.

 

 • Po odkvětu angreštubude rovněž nutné pokračovat v ošetření proti hnědému padlí, a to dvěma postřiky ve čtrnáctidenních intervalech. Za předpokladu, že byl angrešt před květem preventivně ošetřen účinným fungicidem (přípravky na bázi elementární síry), pak po odkvětu k vystřídání použijeme dvakrát strobilurin Discus nebo Zato 50 WG.  Ekologové doporučují u drobného ovoce proti americkému padlí angreštovému Vitisan v 0,5% roztoku (čili 50g/10l vody), případně  Bioan (jde o přípravek k podpoře zdravotního stavu s vedlejším účinkem proti houbovým chorobám jmenovitě proti padlí).

 

 • Při začátku kvetení jahodníkua poté při jeho dokvétání je potřeba zejména za deštivého počasí ošetřit porosty proti šedé hnilobě. První postřik provedeme přípravkem Signum eventuálně  Mythos 30 SC nebo Scala (oba poslední se stejnou účinnou látkou) a druhý postřik pak při dokvétání fungicidem s nejkratší OL 3 dny, což je Teldor 500 SC. Ekoterapeuti doporučují  postřik Vitisanem. 

ZELENINA

 • Cibule pěstovaná ze sazečky často vykazuje v květnu zkroucené deformované listy, což je nepochybný příznak toho, že byla napadena první generací vrtalky pórové (podobné vizuální znaky se objeví i při virové žluté zakrslosti cibule – OYDV). Vrtalka je moucha, která z jarní generace nalétává především na cibuli ze sazečky, případně i na česnek a přezimující pór, a to od dubna až do začátku května. Jedinou racionální ochranou je překrytí vzešlé cibule ze sazečky netkanou textilií.

 

 • Brukvovitou zeleninunám mohou po výsadbě nebo při vzcházení a po vzejití úplně zničit dřepčíci. V listech vykusují drobné otvory a při silném výskytu mohou malé vzcházející rostlinky zcela zahubit. Nejvhodnější ochranou je včasné překrývání záhonů netkanou textilií (ihned po výsevu) anebo využit postřiku rostlinek přípravkem vhodným pro integrovanou i ekologickou produkci  SpinTor. Netkaná textilie navíc chrání košťáloviny, pokud je umístěna ihned po jejich výsadbě na záhonu proti plodomorce zelné. Její larvy poškozují vegetační vrcholy rostliny, takže se u květáku a brokolice nevytvářejí růžice a u jiných košťálovin pak hlávky.

 

 • Upozorňuji ještě nakonec, že přípravek Champion 50 WP lze s určitým úspěchem využít k ochraně květů meruněk proti mrazu. Obyčejně to bývá koncem dubna, kdy při signalizaci poklesu teplot pod bod mrazu preventivně 1-2 dny před nástupem mrazu, ošetříme stromy 0.2% postřikem s tímto přípravkem (tj. 20 g Championu na 10 l vody).

02 - Únor

Aktuální informace o opatřeních v ochraně rostlin v únoru

 • V únoru lze navázat na opatření uvedená pro měsíce prosinec a leden. Tento měsíc je také nejzazší termín, kdy je třeba odstranitručně, pomocí nůžek či houseníku (jde o stříhací zařízení upevněné na delší tyči) mumifikované moniliózní plody a zámotky housenek. Tento materiál je pak nutné zlikvidovat nejlépe spálením.
 • Pokud sejde sníh již koncem února, je třeba shrabat a rovněž zlikvidovat zbylé spadané listí.
 • Na starých stromech odstraňujeme odumřelou borku– je totiž úkrytem mnoha škůdců, především housenek obaleče jablečného a larev vlnatky krvavé. Na hrušních ukrývá dospělce mery skvrnité, ale naopak je také i úkrytem mnoha užitečných a indiferentních živočichů.
 • Kmenya silnější větve ovocných stromů lze natřít vápenným mlékem, abychom zabránili praskání kůry a mrazovým deskám, které mohou být způsobeny většími teplotními výkyvy mezi slunečným dnem a mrazivou nocí. Účinnější je však zakrývání kmenů, především z jižní strany, různým materiálem – prkny, speciálními chrániči, chvojím, papírem apod.
 • Průběžně i v únoru kontrolujeme uskladněné ovoce askladovací prostory za příznivého počasí větráme.
 • Vzcházející podzimní výsadby česneku ošetřujeme proti houbomilce česnekové. Lze to provést dvojím způsobem – mechanicky, kdy celý záhon pokryjeme hned po výsadbě anebo nejpozději v únoru bílou netkanou textilií, kterou odstraňujeme až v dubnu. Nebo postřikem - ten je třeba provést již v době, kdy teplota vzduchu vystoupí nad 10 °C. Ošetřujeme dvakrát po 14 dnech, a to přípravkem Neudosan nebo Neudosan AF.  Pracovníci, kteří nabízejí a zavádějí do praxe prostředky ekologické ochrany proti škůdcům a chorobám (respektive i v biologické ochraně) doporučují k tomuto účelu 2x použít fungicid na bázi síry (Kumulus WG) neboť splňuje podmínky použití v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady i Komise (ES) č.889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Tyto přípravky ekologické případně biologické ochrany budou dále v textu vždy označeny červeným písmem!
 • Nakonec uvádím, že zimní měsíce jsou ideálním obdobím pro introdukci dravého roztoče Typhlodromus pyri (Biolaagens TP) proti sviluškám, vlnovníkům, hálčivcům, a dalším škůdcům ovocných stromů a keřů. Aplikace se provádí prostřednictvím plstěných pásků, které obsahují samice tohoto roztoče v hibernovaném stavu.  Tyto se připevní na větve stromů nebo na keře sponkovačkou  nebo se připevní drátkem či motouzem.

05 - Květen

Aktuální informace o opatřeních v ochraně rostlin v květnu

V období kvetení jádrovin musíme se věnovat především v ochraně jádrovin současně proti strupovitosti a i proti padlí jabloně. Doposud se používaly v období maximálního výletu askospor (před květem, těsně po odkvětu a potom za 14 dnů) k ošetření strobilurin Discus (bohužel užnikoliv Zato 50 WG) v kombinaci s kontaktními přípravky, např. s Dithanem DG Neotec či s Merpanem 80 WG. Nyní strobiluriny ponecháváme v reservě pro pozdější ošetření jádrovin a místo toho se kontaktní přípravky kombinovaly se systémovými triazolovými fungicidy (např. Talent, Topas 100 EC). Konečně se objevil na trhu povolený přípravek pro zahradkáře s názvem Sercadis, který působí preventivě i léčebně nejen proti padlí ale též proti strupovitosti jádrovin. Bude jednodušší dosavadní kombinaci kontaktních a systémových fungicidů nahradit Sercadisem. Účinnou látkou je zde fungicid fluxapyroxad, přípravek má dlouhou ochrannou lhůtu (35 dnů) takže se hodí pro začátek vegetace, jen je třeba respektovat návod k používání, především že ho lze použít pouze 3x během vegetačního období. V této době maximálního rozkvětu jabloní je dle ekoterapeutů vhodné použít k ošetření přípravky Myco-sin proti strupovitosti a VitiSana síru(Kumulus WG) proti padlí.V dalším období, kdy už maximální výlet askospor (pohlavních výtrusů) houby způsobující strupovitost pominul, pak stačí používat preventivně samotné kontaktní přípravky, jako jsou např. Dithane DG Neotec, Merpan 80 WG a to pravidelně, maximálně v desetidenních intervalech. Naopak při deštivém a teplém počasí či při silném infekčním tlaku houbových chorob se musíme přechodně vrátit k původní kombinaci výše uvedených systémových přípravků s kontaktními anebo by se ještě mohl použít nověji registrovaný přípravek Tercel, kterému skončila platnost, ale zásoby lze spotřebovat. Šlo o kombinací kontaktního dithianonu (což je účinná látka Delanu) se systémovou léčebně působící látkou – pyraclostrobin

 • V sadech, kde u jabloní bývají na plodech projevy poškození pilatkoujablečnou je vhodné provést těsně po odkvětu ošetření proti tzv. rané červivosti. Použijeme buď Reldan 22, nebo SpinTor případně Mospilan 20 SP.
 • Pokud chceme mít dostatečnou úrodu u slivoní, musíme již při dokvétání(čili jakmile začnou opadávat okvětní plátky) provést rozhodující postřik k likvidaci pilatky švestkové a žluté! Nálet pilatek na slivoních lze zjistit vyvěšením bílých lepových desek do korun stromů. Proti nim byl povolen pro zahradkáře k ošetření prakticky pouze neonikotinoid Calypso 480 SC, který byl svěřen ve standartní registraci od dubna 2017 pouze profesionálním sadařům. Jak tento výpadek nahradit? V současnosti k insekticidnímu ošetření u peckovin jsou povoleny dva přípravky. Je to Integro k ošetření proti obaleči švestkovému a Mospilan 20 SP, který je povolen u slivoní proti zobonoskám a u peckovin proti štítence zhoubné a to v dávce 2,5g/10l vody. Soudím, že je vhodnější nahrazení výpadku Calypsa Mospilanen, který je rovněž neonikotinoidem, má stejný způsob účinku na škůdce a navíc při správné aplikaci též neškodí včelám. Bylo však vhodné tuto eventuální změnu úředně legalizovat např. formou tzv.minoritního použití pro tento přípravek. Ekologové doporučují proti pilatkám na slivoních postřik výluhem dřeva z tropického keře Quassia amara v kombinaci s biopreparátem Madex.
 • V průběhuměsíce včas ošetřujeme ovocné dřeviny proti listovým mšicím (Pirimor 50 WG), dále pak jádroviny proti merám (SpinTor, Vertimec 1.8 SC) a jabloně proti vlnatce krvavé (Pirimor 50 WG nebo Mospilan 20 SC, vždy s přídavkem smáčedla). Přítomnost mer na stromech (na jabloních mera jabloňová, na hrušních zákeřnější méra skvrnitá) zjistíme pomocí poklepu na větve stromu. Po tomto manévru okřídlení jedinci odskakují z větví, chvíli poletují v okolí a znovu se usazují na strom. Listy napadených stromů jsou pokryté medovicí a později černěmi, listy na hrušních se posléze krabatí a při vysokém postižení odumírají. Plody jsou rzivé a stromy celkově chátrají. Ekologové proti vlnatce krvavé doporučují Neudosan a proti listovým mšícím přírodní rostlinný insekticid NeemAzal T/S.
 • U meruněk hrozí již začátkem května při vlhkém a teplém počasí výskyt závažné houbové choroby hnědnutí listů meruňky.Pokud se po odkvětu meruněk vyskytne takovéto počasí, musíme stromy nejméně dvakrát až třikrát v intervalu 7–10 dnů ošetřit buď Dithanem DG Neotec nebo přípravkem Talent. Za deštivého počasí je potřeba ošetřit meruňky již krátce po odkvětu. Ekoterapeuti stav řeší pomocí přípravku Vitisan.

Bobuloviny

 • U révy vinné ve vývojové fázi 5–6 listů je třeba provést první ošetření proti padlí révyproti plísni révy. Obvykle na začátku sezony upřednostňujeme kontaktní, preventivně působící přípravky, především kombinaci Folpan 80 WG + Kumulus WG. Přípravek Folpan je ze všech kontaktních preventivně působících fungicidů nejvhodnější, neboť zpevňuje pletiva a zvyšuje odolnost proti padlí, omezuje výskyt botryotiniové plísně květenství (šedé hniloby) a naopak neomezuje u révy vinné populaci dravého roztoče Typhlodromus pyri. V této době též začíná let první generace obalečů. Je třeba urychleně dokončit vyvěšení feromonových lapáků (Deltastop EA, LB) a zahájit sledování letu. Proti první generaci se ošetřují pouze významně ohrožené porosty při silném výskytu jedinců. Zpravidla i tak stačí pouze jedna aplikace. Většinou se pak ošetřuje 8–10 dnů po vrcholu letu ekologicky přijatelnými přípravky s larvicidním účinkem (SpinTor nebo Integro). Lze použtít i selektivní biologický insekticidní přípravek Lepinox Plus (jde vlastně o Biobit XL s trojnásobně zvýšeným obsahem účinných látek - Bacillus thuringiensis), který se aplikuje 3–5 dnů po vrcholu náletu obalečů.
 • Na začátku kvetení jahodníkua poté za 7 dní provádíme zejména za deštivého počasí zpravidla dva postřiky proti šedé hnilobě jahod. Použijeme nejlépe nejprve místo Rovralu Aquaflo, který bylo stažen z registrace a z trhu pro neúčinnost, buď Mythos 30 SC, nebo přípravek Signum, kterému bohužel končí uvádění na trh 31.7.2020 a ke druhému postřiku při dokvétání Teldor 500 SC. Teldor má velmi krátkou ochrannou lhůtu – pouze 3 dny, a proto se může dokonce použít ještě i k ošetření nazrávajících plodů. Smí se však použít maximálně dvakrát za vegetaci a samozřejmě nejpozději 3 dny před sklizní! Ekologovék k řešení této situace používají postřikovou směs Bioton+Aqua Vitrin (vodní sklo).

ZELENINA

 • Zaseté a vysázené zeleniny jsou ohroženy výskytem plžů – slimáčků, slimáků a plzáků.Tito plži škodí nejvíce na jaře a na podzim. Ekologové doporučují bioplogický přípravek Nemaslug (parazitické hlísticePhasmarahbditis hermaphrodita), který se ve formě zálivky vpravuje do půdy. Přípravek působí 6 týdnů. Za nejméně toxický z chemických přípravků lze považovat Feramol nebo Sluxx HP s obsahem fosforečnanu železitého. Jde o granulovanou návadu, která se aplikuje ručním rozhozem na povrch půdy mezi pěstované rostliny a kolem záhonků. Maximálně se může použít za vegetace 4x. Další doplňkovou metodou je použití pastí na slimáky a plzáky s atrakantem. Zahrádkáři často s úspěchem používají laický způsob hubení plžů a to tak, že je lákají do sklenic, které jsou částečně naplněné pivem a zapuštěné do země.

01 - Leden

Aktuální informace o opatřeních v ochraně rostlin v lednu

 • V lednu (stejně jako v prosinci) pravidelně kontrolujeme uskladněné ovoce. Skladovací prostory pravidelně větráme, hnilobami napadené plody ihned odstraňujeme a likvidujeme.
 • V zimě máme dostatek času ke zhotovení hnízdících budek pro ptactvo a k jejich umístění v sadu. Především se snažíme přilákat sýkorkya vytvořit pro ně zimní nocoviště, a to pomocí nově vytvořených budek anebo např. využitím použitých trubkových feromonových lapáků Etocap CP či odpadních umělohmotných rour, jejichž jeden otvor zaslepíme. Zhotovené dřevěné budky pro sýkorky by měly mít vnitřní rozměry 14 x 14 x 25 cm. Vletový otvor o průměru 3,2–3,5 cm je třeba umístit v horní třetině výšky přední desky a musí se nasměrovat k jihu nebo k východu. Budky zavěšujeme do výšky 2–3 m. V zimě také na zahradě nezapomínáme pomocí zhotoveného krmítka přikrmovat i ostatní ptáky. Sýkorky dávají přednost olejnatým semenům a kousku zavěšeného loje.
 • Pravidelně i v lednu kontrolujeme oplocení zahrad, aby se do nich nedostala zvěř, a během celé zimy pak studujeme odbornou literaturu a navštěvujeme školicí akce.

06 - Červen

Aktuální informace o opatřeních v ochraně rostlin

 • Při silném infekčním tlakuhoubových chorob (vlhké a teplé počasí) je třeba provádět i v červnu ošetření proti houbovým chorobám jádrovin (padlí a strupovitosti). Z přípravků doporučuji buď Talent, nebo Topas 100 EC. Oba působí proti oběma jmenovaným chorobám. K prodloužení účinku a oddálení vzniku rezistence se kombinují s kontaktními preparáty, např. Dithanem DG Neotec. Jakmile však infekční tlak poklesne nebo pomine, vracíme se zpět k samotným kontaktním přípravkům, proti strupovitosti tedy použijeme Dithane DG Neotec a proti padlí přípravek na bázi síry Kumulus WG. Ekologové při silném infekčním tlaku proti oběma chorobám doporučují Vitisan, který údajně působí proti oběma chorobám. Jakmile ustoupí infekční tlak, doporučuji aplikovat pouze přípravek na bázi síry) (Kumulus WG).
 • Začátkem června dochází především ve vyšších polohách, při teplém a vlhkém počasí (bývá to obyčejně v době zrání Rychlice německé) k počátkům infekce, která způsobuje skvrnitost listů třešně a višně (Blumeriella jaapii). Zde kromě kontaktního přípravku Dithane DG Neotec, který působí pouze preventivně, je možné použít i účinnější preparáty Talent anebo i Signum. Ekologové doporučují stav řešit kombinací Vitisan+Kumulus WG.
 • V tomto období ošetřujeme zejména jabloně proti obaleči jablečnému,který způsobuje červivost plodů. Využíváme především signalizaci pomocí feromonových lapáků (např. s názvem Deltastop CP), Pokud zahrádkář nevyvěsil do koruny jabloně feromonový lapák a zjistí na stromě první červivý plod, musí okamžitě použít k ošetření buď organofosfát Reldan 22, nebo stále dobře účinkující systémově působící neonikotinoid Mospilan 20 SC. Samozřejmě jediné správné určení potřeby a především doby ošetření je možné pomocí lapáku. Tak za 3-5 dnů po vrcholu náletu obaleče se aplikuje bakteriální larvicid Bacillus thuringiensis Lepinox Plus (nahrazuje vyřazený Biobit XL),nebo za 7–10 dnů Reldan 22, či Mospilan 20 SP anebo ekologicky přijatelný přípravek SpinTor. SpinTor je toxický pouze pro vodní organismy, jinak je šetrný k životnímu prostředí, působí jako požerový a kontaktní insekticid, účinkuje především na larvy ale i na dospělce. V sadech velkopěstitelů se uplatňuje jako insekticid biopreparát obsahující účinnou látku Cydia pomonella Granulovirus. Přípravek má název Madex nebo 
 • Na samém začátku června se mohou objevit při vlhkém počasí především na meruňkách a broskvoních šedohnědé skvrny na listech, někdy i na letorostechale především na plodech šedé až šedočerné skvrny převážně blízko stopky. Na plodech jsou zpočátku drobné, postupně se zvyšuje jejich počet a skvrny se zvětšují, tmavnou a korkovatí. Jde o strupovitost peckovin (Fusicladium carpophila). Při ochraně pokud je to možné je třeba likvidovat napadené listy, U meruněk a broskvoní omezují výskyt této choroby přípravky Talent, Dithane DG Neotec a Horizon 250 EW a u broskvoní kromě vyjmenovaných fungicidů navíc dobře působí i přípravek proti padlí Kumulus WG.Ve stejnou dobu lze pozorovat především na broskvoních případně dále na slivoních, třešních či meruňkách projevy onemocnění s názvem skvrnitost plodů, suchá skvrnitost listů peckovin - dírkovitost (Stigmina carpophila). Na listech jde především o oranžové až červenající skvrny tmavěji lemované, skvrny se zvětšují, splývají a pletivo uvnitř skvrn vypadává, čímž vzniká charakteristická dírkovitost listů. Tato choroba má i nekrózy na výhonech a na pupenech, ale v letním období se kromě dírkovitostí listů především objevují na plodech drobné nachové skvrny, které se růstem plodů zvětšují a splývají, dále hnědnou a nakonec až černají. Skvrny se pak propadají a korkovatí. Během vegetace při projevech na listech možno zkusit Dithane DG Neotec, při postižení i na plodech má nejlepší účinnost ošetření přípravkem  Preventivně je třeba udržovat vzdušné koruny a při ošetřování peckovin uplatňovat preventivně i přípravek s vedlejší účinností proti suché skvrnitosti - Dithane DG Neotec. Součástí ochrany by měla být likvidace napadených větévek, plodů a opadlých listů. Proti suché skvrnitosti listů peckovin, včetně i u broskví, se ošetřuje od druhého týdne po odkvětu, pokud začne a trvá deštivé počasí. Ošetření se podle potřeby opakuje 2-3x v intervalu 10-14dnů. Důležitý je poznatek, že výskyty této choroby významně redukuje především podzimní, předjarní a jarníošetření mědnatými fungicidy (Champion 50 WP, Kuprikol 50).
 • Po 10. červnu začíná nálet mouchyvrtule třešňové. Ta způsobuje červivost třešní zrajících v červenci a v srpnu. Pozor – zde bylo optimálním řešením použití přípravku Calypso 480 SC, který byl nyní svěřen pouze profesionálům. Dá se nahradit a je povoleno ošetření třešní i višní Mospilanem 20 SP (je to vyznačeno v malobalení firmy Lovela Terezín). Nálet vrtule třešňové bývá obyčejně v době, kdy v okolí kvete bez černý a dá se ozřejmit pomocí speciálních žlutých sférických lepových desek vyvěšených do korun stromů, které slouží nejen k vylapávání ale i k určení termínu ošetření stromů postřikem. Proti vrtuli ošetřujeme vždy dvakrát v desetidenním intervalu. První postřik proti dospělcům se provádí v době jejich zvýšeného náletu na signalizační žluté desky, což bývá většinou 7-8 dní od začátku náletu dospělců na žluté sférické desky. Další ošetření proti nejmladším larvám se provádí v intervalu kolem 10 dnů po první ošetření. K ošetření višní proti vrtuli je povolen též Reldan 22., pro ošetření třešní je povolen ještě Decis Protech a Decis Mega. Ekologové řeší oba postřiky pomocí přípravku SpinTor. Tento přípravek je uveden k řešení náletu vrtule třešňové i rostlinolékařském portálu.
 • Každoročně se na ovocných stromech a na bobulovinách vyskytují listové mšiceZde nesmíme váhat a včas proti nim použít selektivní Pirimor 50 WG Působí prakticky proti všem mšicím kromě mšice bavlníkové a řešetlákové, zde pozitivně působí Mospilan 20 SP. Ekologové stav řeší na ovocných stromech a bobulovinách ošetřením pomoci přípravku Neem Azal T/S.
 • V červnu vyžaduje réva vinná zvýšenou pozornost při chemické ochraně. Nejprve, obyčejně začátkem června, v období těsně před květem nebo nejpozději na začátku kvetení révy vinné, musíme provést další obligátní ošetření proti plísni a padlí révy vinné. Protože v této fázi vegetace u padlí nastupuje a u plísně trvá období vysoké citlivosti mladých hroznů k infekcím, musíme nyní upřednostnit intenzivně působící přípravky. Tuto vlastnost splňuje např. TM směs Acrobat MZ WG(proti plísni) + IQ-Crystal (proti padlí). Po prvním ošetření touto TM směsí při začátku kvetení provedeme v intervalu 10-12 dnů další dvě ošetření proti padlí a plísni révy vinné podobně nakombinovanou směsí jako při předchozí aplikaci. Tuto výše uvedenou kombinaci je možné použít během vegetace maximálně třikrát. Ekologové řeší tento stav postřikem AquaVitrinem K v kombinaci s Biotonem a rovněž uvádějí, že je třeba jejich kombinaci postřiků aplikovat třikrát. Rozhodujícím doplňkem chemické ochrany jsou preventivní agrotechnická opatření, která optimalizují růst keřů pomocí vyrovnané výživy zejména nepřehnojování dusíkem, opatření k zajištění vzdušnosti keřů a porostu k urychlení osychání rostlin (zejména způsob vedení keřů a řádné a včasné provádění zelených prací včetně citlivého odlistění zóny hroznů brzy po odkvětu). Zahrádkáři v současné době pěstují převážně místo moštových odrůd odrůdy stolní s většími bobulemi, řídkým hroznem a s příjemnou chutí. Šlechtění těchto stolních odrůd révy vinné stále více směřuje k produkci odrůd se zvýšenou odolností k houbovým chorobám, dále i k zimním mrazům a nakonec k šlechtění odrůd s bezsemenností bobulí. A zde se uplatňují především tzv. interspecifické neboli PIWI odrůdy, kde se už daří vyšlechtit tyto odrůdy s vysokou chuťovou kvalitu při zachování odolnosti k houbovým chorobám, což vede k možnosti snížení aplikace pesticidů. Naproti tomu u dříve šlechtěných nerezistentních moštových i stolních odrůd je třeba nadále průběžně sledovat především parametry počasí (denní i noční teploty, vlhkost vzduchu, délku a případnou intenzitu deště), dále stadia vývoje révy vinné a pozorně hledat sebemenší příznaky houbových chorob (plísně révy, padlí révy a šedé hniloby) a dle toho pak preventivně či léčebně zasáhnout kontaktními či při vysokém infekčním tlaku systémovými fungicidy. Toto obezřetné sledování je nutné provádět až do zaměkání bobulí. Proti plísni révy vinné z přípravků zahrádkáři mohou užít Acrobat MZ WG, přípravky mědi, dále Dithane DG Neotec, Pergado F, Polyram WG, Ridomil Gold Combi Pepite nebo Ridomil Gold MZ Pepite. Při ošetření proti padlí révy vinné máme k dispozici Discus, Dynali, IQ-Crystal, Karathane New, Kumulus WG, nově Sercadis, Talent, Topas 100 EC, nebo pomocný přípravek VitiSan. A konečně proti šedé hnilobě při zaměkání bobulí révy vinné mají zahrádkáři k dispozici Mythos 30 SC, Scala Switch,Teldor. Ekologové k posílení odolnosti révových odrůd proti nemocem uvádějí přípravky HF Mycol, Aqua Vitrin K, NatriSan...
 • Po sklizni jahod, tedy většinou koncem, je nutné ošetřit jahodiště. Pokud se nám vyskytne bílá čifialová skvrnitost listů jahodníku, sežneme porost a ošetříme přípravkem Dithane DG Neotec. Vždy bychom však po sklizni měli likvidovat roztočíka jahodníkového. Je zde povolen přípravek Vertimec 1.8 EC. Ekologové používají k jeho likvidaci NeemAzal T/S.
 • Červen je měsícem, kdy u zeleniny a bramborhrozí masivní výskyt plísní a houbových chorob:
  • rajčatje to především plíseň rajčete. Proto musíme rajčata za deštivého počasí a za střídavých teplot opakovaně preventivně ošetřovat. Jako vhodný se jeví použít před sklizní Acrobat MZ WG (0,25 %) – nová WG formulace přípravku má při používání u rajčat ochrannou lhůtu dokonce jen 3 dny. Během sklizně je potřebné vystřídat ošetřování jiným přípravkem (např. Ridomil Gold MZ Pepite), má též výhodnou, velmi krátkou ochrannou lhůtu (3 dny).
  • U brambor hrozí výskyt plísně bramborua poškození natě mandelinkou bramborovou. Proti plísni bramboru je třeba provést první ošetření při zapojení bramborové natě v řádcích. I zde se opět jeví jako spolehlivý Acrobat MZ WG v koncentraci 0,25%. Je vhodné ho střídat s účinným nově zaváděným přípravkem Revus Top(6ml/2-6lvody/100m2). Má ochrannou lhůtu pouze 3 dny. Dnes jsou již prakticky neúčinné proti mandelince pyrethroidy Pokles účinnosti vykazují již i organofosfáty. Výborně zde působí neonikotinoid Mospilan 20 SP anebo odlišný, šetrný ekologický přípravek SpinTor. Ekologové doporučují proti mandelince kromě SpinToru insekticid NeemAzal T/S.
  • U cibule proti plísni česnekovitých (dříve cibule)opět uvádím jako spolehlivě účinný Acrobat MZ WG, který vystřídáme přípravkem Ridomil Gold MZ Pepite. Upozorňuji, že začátek června je opravdu nejzazší termín, kdy je třeba zahájit preventivní ošetřování cibule. Ten, kdo pěstuje okurky na záhonech, se pak neobejde bez pravidelného preventivního ošetřování porostu proti plísni dýňovitých (dřívější název – plíseň okurky). I zde se opět nejlépe osvědčuje kombinovaný přípravek Acrobat MZ WG (0,25 %) a výborný Aliette 80 WG (0,2 %). Acrobat opět použijeme před nástupem plodnosti, naproti tomu přípravky Aliette, nebo Previcur Energy případně Ortivu můžeme využívat i během sklizně – vždy je aplikujeme ihned po otrhání plodů, všechny mají totiž velmi krátkou ochrannou lhůtu – 3 dny. Ten, kdo má k dispozici Kuprikol 50, může tento přípravek použít preventivně na začátku ošetřování. Hodí se sice proti všem výše uvedeným houbovým chorobám a plísním u zeleniny a brambor, a to v koncentraci 0,4 %. Je však třeba si uvědomit, že jde pouze o kontaktní přípravek, který působí jen preventivně. Naopak při masivním infekčním tlaku a při prvních příznacích napadení plísněmi na uvedených druzích zeleniny a na bramborách se musí ihned použít výše uvedené účinnější přípravky (Acrobat MZ WG, Ridomil Gold MZ Pepite, Aliette 80 WG), protože tyto mají kromě základní preventivní účinnosti i krátkodobý kurativní účinek a navíc hluboce pronikají do pletiv zeleniny či brambor. Tak např. systémový účinný Aliette 80 WG má především preventivní účinek ale i krátkodobý kurativní účinek (pouze do 48 hodin po vzniku infekce). Ekologové řeší plíseň rajčat, bramboru, cibule i okurek u všech stejně osvědčuje se jim nejlépe přípravek Champion 50 WG.

 

07 - Červenec

Aktuální informace o opatřeních v ochraně rostlin v červenci

 • Od začátku měsíce začínáme u jabloní s opakovanými postřiky v pravidelných čtrnáctidenních intervalech vápenatými solemi proti vzniku Ca-deficientní skvrnitosti jablek. Použijeme přípravky obsahující chlorid vápenatý, např. Kalkosol 25 či Kalkosan 30 v 0,3–0,6% koncentraci nebo ledek vápenatý v 0,5–1% koncentraci. Další preparáty, které je možné použít: Fertikal, Lamag vápník, Wuxal Sus Kalcium, Wuxal Aminocal. Začínáme s uvedenými nižšími koncentracemi a ty pak postupně zvyšujeme až do období před sklizní. Velmi důležité je pak poslední ošetření 14 dnů před sklizní.
 • Koncem června končíme s ošetřováním jádrovin proti strupovitosti. Pamatujme však, že naopak začátek července je rozhodující k zabránění výskytu padlí na jabloních v příští sezoně. Z těchto důvodů aplikujeme v první polovině července v ochraně proti této chorobě závěrečný postřik buď strobiluriny (Zato 50 WG-OL 14 dnů, Discus-OL 35dnů, tyto ochranné lhůty se musí respektovat při sklizni raných odrůd) anebo specifické přípravky proti padlí, což je preparát na bázi síry (Kumulus WG (s krátkou OL).
 • Koncem července (nejpozději začátkem srpna) musíme ošetřit jabloně proti 2. generaci obaleče jablečného a švestky proti 2. generaci obaleče švestkového, abychom zabránili pozdní červivosti plodů. Opět je třeba sledovat feromonové lapáky a včas v příslušném intervalu od masivního náletu obalečů provést ošetření povolenými larvicidy (Biobit XL, Reldan 22, Mospilan 20 SP, Calypso 480 SC.
 • V červenci, je-li deštivé počasí mohou se objevit na horní straně listů slivoní malé nepravidelně roztroušené skvrny a na spodní straně listů drobná hnědá ložiska letních spor rzi slivoňové (Tranzschelia runi-spinosae). Při časném napadení listy žloutnou a opadávají. Jde o dvoubytnou rez. Přezimuje na sasankách a jaterníku a na jaře se větrem přenáší na peckoviny. Opatření spočívá v odstranění napadených listů a hostitelských rostlin. Při chemické ochraně se osvědčuje Horizont 250 EW a Talent. V lokalitách, kde se tato choroba pravidelně vyskytuje, se doporučuje preventivní ochrana od konce dubna.
 • U bobulovin musíme po sklizni ošetřit keře a stromky. U samotného angreštu především likvidujeme hnědé padlí. Ostříháme napadené větvičky, prosvětlíme korunky a ošetříme stromky přípravkem Discus. Náchylné odrůdy červeného rybízu naopak po sklizni ošetříme proti antraknóze přípravkem Dithane DG Neotec. Černý rybíz potřebuje spíše ochranu proti septoriové skvrnitosti (i zde působí Dithane DG Neotec) a též i proti hnědému padlí. Červený a zvláště pak černý rybíz, u kterého se na jaře objevily zvětšené pupeny vlivem poškození vlnovníkem rybízovým, musíme vždy po sklizni postříkat přípravkem Nissorun 10 WP a samozřejmě předtím ostříhat větvičky s hálkami.
 • Červenec je též náročný na ochranu révy vinné. V první polovině měsíce, zvláště kolem 5. a 6. července, bývá vysoký infekční tlak plísně révy, ale především padlí révy. Pokud už bohužel dojde ve vinohradu k projevům padlí na listech a bobulích, je nezbytné urgentně použít k zastavení dalších škod eradikativní a intenzivně působící přípravky, např. Karathane New (opakovaně v 3denním intervalu) nebo Falcon 460 EC. Při deštivém počasí a vysokých teplotách nad 22 °C jsou nutné další aplikace proti plísni révy vinné, vhodný je kombinovaná přípravek Akrobat MZ WG. Proti šedé hnilobě lze v této době využívat vedlejší účinnosti proti této chorobě u přípravků proti plísni nebo padlí révy. V červenci je třeba provést ošetření proti druhé generaci obalečů (Biobit XL, Stevard, Integro). Při deštivém počasí jsou pak nutné další aplikace proti plísni révy a naopak při suchém horkém počasí s eventuálními ranními rosami musíme pokračovat v ošetření proti padlí révy.
 • Po sklizni jahod se musíme postarat o jahodiště. Tříletý porost je třeba odstranit. Mladší kultury, které chceme uchovat do příští sezony, mohou být postiženy jednak fytoftorovými hnilobami poškozujícími kořeny, rhizomy a plody jahodníku, dále bílou nebo fialovou skvrnitostí listů a konečně i roztočíkem jahodníkovým. Proti fytoftorovým hnilobám působí Aliette 80 WG. Nově byl od roku 2008 registrován proti fytoftorovým hnilobám biologický přípravek Polyversum. Oba prostředky používáme k máčení sazenic před výsadbou a k pásové zálivce po výsadbě. Aliette aplikujeme při zálivce ke kořenům v 1% suspenzi a sazenice před výsadbou namáčíme preventivně v 0,25% suspenzi. Polyversum se používá k oběma úkonům v 0,02% koncentraci. Proti bílé a fialové skvrnitosti listů se doporučuje ihned po sklizni sežnout porost, následně jej přihnojit a ošetřit fungicidem Dithane DG Neotec (0,2 % k postřiku). Roztočík jahodníkový má během roku až 7 překrývajících se generací. Nejvíce se množí v dubnu a na vrcholu léta. Je vhodné jednak v červenci odstranit zakrnělé, silně napadené trsy a navíc je důležité provést chemické ošetření. Postřik přípravkem Vertimec 1.8 EC nutno aplikovat do srdíček, tj. do středů jahodníkových trsů.
 • V posledních letech se na listech a rubině plodů vlašských ořechů prakticky každoročně objevují známky poškození od vlnovníků. Vlnovník puchýřovitý způsobuje bradavčitost listů a rubiny plodů a vlnovník ořešákový vyvolává plstnatost na listech. Proti těmto škůdcům není u nás registrován zatím žádný přípravek. Tito roztoči, podobně jako vlnovník rybízový, přezimují v pupenech, nikoliv na listech, takže zde nepomůže dokonce ani shrabování a pálení spadlých listů na podzim. Lze předpokládat, že proti vlnovníkům by mohl být účinný na jaře přípravek Sulka K či Sulka New, obsahující polysulfid vápníku a během vegetace akaricid Nissorun 10 WP. Je třeba si uvědomit, že vlnovníci jsou ukryti na spodní straně listů. V literatuře se uvádí, že tyto vlnovníky údajně likviduje i dravý roztoč Typhlodromus pyri.

Zelenina

 • U zeleniny a brambor je třeba i v tomto měsíci pokračovat v ošetřování proti plísním. Univerzálním přípravkem proti nim před sklizní je systémový přípravek Acrobat MZ WG. Nově je proti plísním zaregistrován k ošetření, avšak pouze u zeleniny, strobilurinový přípravek Ortiva. Působí proti plísni cibule, bílé hnilobě česneku, plísni rajčete a proti plísni dýňovitých (registrace u zeleniny je však mnohem širší). Nastane-li však už u okurek doba sklizně, musíme použít Aliette 80 WG, protože má ochrannou lhůtu jen 3 dny a lze ho tedy využívat v intervalech mezi jednotlivými sběry. Ze stejných důvodů lze používat u rajčat mezi jednotlivými sklizněmi Ridomil Gold MZ Pepite, který má ochrannou lhůtu též pouze 3 dny. V době sklizně raných brambor lze aplikovat v intervalu mezi jednotlivými částečnými výběry brambor z půdy rovněž Ridomil Gold MZ Pepite nebo mnohem účinnější nově zavedený přípravek, který je k dostání i v malobalení pod názvem Infinito. U obou vyjmenovaných přípravků je ochranná lhůta stanovena na 7 dnů. Infinito však navíc chrání i hlízy proti poškození plísní bramborovou.
 • Na košťálovinách škodí kromě mšice zelné, dřepčíků a květilky zelné v letním období hlavně molice vlaštovičníková, která může tuto zeleninu zcela znehodnotit. Při výskytu vyjmenovaných škůdců je třeba okamžitě zasáhnout. Proti molici vlaštovičníkové často nezbývá nic jiného než v krátkých intervalech nejméně 3x opakovaně použít přípravek Karate se Zeon technologií 5 CS. Oficiálně proti tomuto škůdci je registrován pouze přípravek Neudosan ve 2% koncentraci (maximálně 3x v intervalu 7 dnů).
 • Na kapustě a zelí způsobují velké škody kromě housenek běláska zelného patrných na povrchu hlávek, a dále pak housenky můry zelné, můry kapustové a běláska řepového. Housenky těchto škůdců na rozdíl od běláska zelného žijí skrytě a „provrtávají“ hlávky, které pak následně zahnívají. Na tyto škůdce je nutné včas aplikovat některý z povolených pyrethroidů s přídavkem smáčedla, dokud se housenky nezavrtají do hlávek (např. Karate se Zeon technologií 5 CS). Ochrana provedená později je již prakticky neúčinná.

Sklizeň v červenci

 • dokončujeme sklizeň pozdějších odrůd jahod a jahodárnu odplevelíme okopáním. Porost jednouplodících jahod můžeme kompletně posekat. Jehodárnu po třetím roce plodnosti rušíme. Porost remontantních přihnujíme dusíkatým hnojivem
 • poračujeme ve sklizni červeného a bílého rybízu, angreštu a malin plodících v létě na dvouletém výhonu
 • koncem měsíce zrají ranější odrůdy ostružin
 • v červenci zrají pozdnější odrůdy třešní - chrupky a postupně dozrává většina odrůd višní 
 • postupně začínají zrát středně rané meruňky 
 • začínají zrát nejranější odrůdy slivoní (Herman, Čačanská raná), později v červenci pak další rané odrůdy (Čačanská lepotica, Tegera)
 • začínají zrát nejranější odrůdy broskví 
 • od poloviny července zrají letní odrůdy hrušek (Alice) a jablek (Atlas, Julia, Průsvitné letní)

Řez

 • pokračujeme v letním řezu ovocných stromů, letní řez starších stromů provádíme průběžně, výchovný řez mladých stromků v červenci dokončujeme

Signalizace a kontrola

 • kontrola moniliózy na plodech nejrůznějších plodin, při silnějším napadení použijeme vhodný fungicid s ohledem na dodržení ochranné lhůty
 • kontrola výskytu padlí na broskvoních
 • průběžně sledujeme výskyt mšic na nejrůznějších ovocných plodinách, při větším výskytu použijeme vhodný insekticid 

11 - Listopad

Ochrana rostlin na zahrádce v listopadu

 • U všech ovocných stromů a keřů provádíme těsně při opadu listů tzv. podzimní asanační postřik bakteriostatickým a fungicidním měďnatým přípravkem. Ošetříme nejen stromy a keře, ale i zbylé opadané listy pod stromy. Takové ošetření např. Kuprikolem 50 je zvláště potřebné u broskvoní, kde podstatně omezí výskyt kadeřavosti v příštím roce, dále výskyt korových nekróz peckovin a navíc účinně zasáhne i proti rozšiřující se chorobě tzv. suché skvrnitosti listů peckovin. Toto houbové onemocnění se během vegetace projevuje skvrnitostí a dírkovitostí listů až jejich opadem, skvrnitostí plodů, odumíráním pupenů a konečně pak nekrózou pletiv, především na jednoletých výhonech kolem odumřelých pupenů. Infekce touto houbou (Stigmina carpophila) pak dovede podstatně oslabit kondici a úrodnost stromů, především broskvoní, ale i ostatních peckovin. Právě na podzim, v době opadů listů, mohou vzniknout podmínky příznivé pro infekci letorostů touto houbou přes jizvy po listových stopkách. Optimální pro tuto infekci je častý déšť a příznivé teploty v tomto období. Stačí když jsou teploty lehce nad nulou (2-3 °C).Samotný postřik provádíme za suchého počasí při teplotách nad 7 °C. 
 • Spadlé listy ze stromů a keřů na podzim shrabujeme. Listy napadené minujícími živočišnými škůdci likvidujeme. Pokud jsou napadeny listovými chorobami, zarýváme je do půdy, zakopáváme do země nebo je můžeme i zkompostovat. Podmínkou však je, aby poslední vrstva listí na kompostu byla dokonale překryta vrstvou zeminy nebo jiného materiálu (např. posečené trávy). 
 • V listopadu můžeme ničit i mšici krvavou, a to tak, že k patám jabloní nasypeme prachové pálené vápno. V něm uhynou i larvy vlnatky krvavé, které se sem stěhují k přezimování.
 • V této době odstraňujeme ze zahrady staré a nemocné stromy a keře. Zvláště radikálně je třeba likvidovat peckoviny postižené virovou šarkou, jabloně postižené fytoplazmovou proliferací a maliník se známkami fytoplazmové metlovitosti. Pozor, ze země musíme odstraňovat všechny, dokonce i drobnější kořeny, z nichž by mohly vyrůst postižené odnože. 
 • Po provedení podzimního asanačního postřiku měďnatým fungicidem vyčistíme postřikovač a uložíme ho spolu s ochrannými přípravky do suché místnosti, kde teplota přes zimu neklesne pod bod mrazu. 

Nutné práce na zahrádce:

 • Listopad svým chladnějším, vlhčím počasím umožňuje na zahrádce přesazovat ovocné stromky - např. jádroviny můžete vysazovat až do zámrazu. Vysazujete-li maliník, seřízněte výhony hned po výsadbě (na 30 cm). Tímto zásahem budete aktivovat pupeny u kořenů k tomu, aby z nich na jaře vyrašily nové pruty rostlin. 
 • Z révových keřů se sklízejí poslední hrozny pozdních odrůd. Půda se po sklizni u keřů kypří, keře můžete přihrnout zemí, nebo kompostem. Všechno spadané listí shrabte a ukliďte, neboť poskytuje zimní úkryt škůdcům a může být infikováno sporami houbových chorob. Chorobami napadené listí se likviduje ohněm, ostatní je možné zkompostovat s dalším materiálem, bohatším na dusík (spadané listí obsahuje dusíku velmi málo a proto se současně do kompostu přidává rohovina, nebo močovina).
 • Kontrolujte lepové pásy proti píďalkám a v případě, že lep již přestává lepit, tak jej obnovte.
 • Ovocné stromy pohnojte kompostem mělkým zapravením do půdy, u mělce kořenících (meruňky, broskvoně, či jádroviny na typových podnožích) však velmi opatrně, abyste nepoškodili kořeny. U nově vysázených stromků a mladých rostlin nahrňte půdu a kompost ke kmínkům a ponechte takto do jara. U bobulovin se osvědčilo mulčování půdy různou organickou hmotou (odřezky dřeva, hobliny, sláma, listí). Tato hmota se nastýlá buď přímo v surovém stavu, nebo po zkompostování, kdy se využije uvolnění živin současně k hnojení.
 • Dosud nesklizenou mrkev urychleně skliďte, jakož i příp. celer a kořenovou petržel, které vám ze října zůstaly ještě v půdě. Po očištění kořenů a zbavení listů můžete tyto zeleniny ukládat do písku ve sklepě. Černý kořen nastelte ochrannou vrstvou (listí, nebo hnůj) do výše 20 cm. Pro zvýšení izolační schopnosti této vrstvy nastýlaný materiál načechrejte. Po tomto opatření můžete sklízet podle potřeby i v zimě.
 • Před silnými mrazy založte ze zahrádky do sklepa čínské zelí. Uvolněné záhony po sklizni vyčistěte od rostlinných zbytků a plevelů a hluboko zryjte. Podle možností rozvezte na zryté záhony kompost. 
 • Na zahrádce vám zůstávají v zemi zimní odrůdy růžičkové kapusty, hlávkové kapusty (ARKTA), kadeřávek, salát, česnek. Hrozí-li holomrazy, je dobré tyto rostliny chránit listím, chvojím, nebo slamnatým hnojem. Ke konci měsíce založte v pařeništi, nebo ve sklepě pór a na rychlení si připravte rebarboru. Rostlinu rebarbory po vyrytí z půdy i s balem (když již jí odumřou listy) uskladněte přechodně na chladném místě (stodola apod.). Kořeny chraňte proti vyschnutí, případný mráz pouze stimuluje rašení rostliny. Tu přenášejte do sklepa až tehdy, kdy ji budete chtít rychlit. 
 • Listopadové počasí obvykle umožňuje dosázet keře růží, ale i některé cibuloviny, které nejsou příliš náročné na délku, potřebnou k zakořenění - cibulovité kosatce, snědek, či modřence. Všechny keře růží nahrňte zeminou s kompostem (aspoň 20 cm nad místo očkování), bujné výhony seřízněte před nahrnutím asi o 1/3. Stromkům růží se po opatrném ohnutí k zemi upevňují korunky, po svázání se zakrývají chvojím, listím či slámou a kopčí zeminou. Nelze-li kmínek ohnout, obalte pečlivě celou korunku i s místem očkování silným papírem a dobře zavažte. Chvojím, nebo podobným materiálem zakryjte na zimu rovněž choulostivější rostliny na skalce a dvouletky, které by měly příští rok kvést.
 • Stonky trvalek ořežte a ořezané zbytky se semeny ze zahrádky odstraňte.
 • Jestliže nemrzne, tak stálezelené dřeviny a jehličnany na zimu důkladně zalijte. Živé ploty jehličnanů máte možnost ještě tento měsíc tvarovat, koncem měsíce se můžete pustit do prořezávání okrasných dřevin. K tomu, aby byla co nejlépe využita zimní vláha okrasnými dřevinami, proveďte obrytí. U listnatých keřů se toto kypření provádí po opadu listí, které kypřením mělce zapravíte do povrchové vrstvy půdy.
 • Také k rododendronům a azalkám přihrňte listí, nebo listí s rašelinou. Některé okrasné dřeviny jsou zvlášť citlivé na holomrazy (tamaryšky, komule, ibišky) a proto doporučujeme tyto rostliny chránit nakrytím asi 20 cm vrstvy listí na zemi v místě, kde je možné předpokládat kořeny. Mimo namulčování slámou u plaménku můžete nadzemní část rostliny do výše 1,5 m obalit proti účinku východních větrů. Provádí se to zvláště u velkokvětých typů, aby rostliny nezmrzly až k zemi.
 • Mečíkové hlízy před uskladněním očistěte v době, kdy lze starou hlízu snadno oddělit od lůžka nové hlízy (odstraňte zbytky stonku, usušte) a přeneste do místnosti, kde budou přezimovat. Vhodné je i před uskladněním hlízy suchou cestou (zaprášením) namořit. Přezimujte je nejlépe na plochých lískách (nejvíce 2 vrstvy na sobě pro snadnou kontrolu)v podmínkách sucha a dobrého větrání za teplot 5-10 oC.
 • Hlíznaté a cibulnaté květiny, které vám zůstávají v půdě přes zimu, nakryjte 6 cm vrstvou kompostu.
 • Trávník, na kterém vám zvlášť záleží, můžete na zimu pokrýt vrstvou kompostové zeminy (cca 5 cm) proti vymrzání.
 • Vodní rostliny (lekníny apod.) přeneste na místo jejich přezimování (např. sklep s teplotou do + 5 oC). Všechny vodní nádrže vypusťte a naplňte listím, kádě po vylití vody naplňte rašelinou. Koncem měsíce ošetřete rovněž vodovod na zahrádce (vyprázdnění, obalení trubek vystupujících z půdy vrstvou slámy, obalení kohoutků).