Obaleč švestkový

Obaleč švestkový

(červivost plodů)

Obaleč švestkový - Cydia funebrana
(řád Motýli - Lepidoptera, čeleď Obalečovití - Tortricidae)
Popis:
  • rozpětí křídel 13-15 mm
  • zbarvení hnědé
Výskyt:
  • má 2 generace
  • přezimují housenky
  • motýli 1. gen létají v V
  • samičky kladou vajíčka na plody, ty předčasně opadávají, housenky se kuklí v půdě
  • housenky 2. gen. způsobují červivost plodů
  • mohou poškozovat slupku jablek
OCHRANA: insekticidy
Signalizace feromonovými lapači


Přípravky

Slivoň švestka
PřípravekFunkceÚčinná látka
Calypso 480 SCinsekticidthiakloprid (480g/l (40,4%))
Spintorinsekticidspinosad (240g/l)
Deltastop CF fenomonové lapáky
Insegar 25 WPinsekticidfenoxycarb (25%)