Wuxal kalcium

Wuxal kalcium

vysoce koncentrované kapalné suspenzní hnojivo

Funkce přípravku: hnojivo
Účinná látka: dusík, vápník, hořčík, 10%,15%,2%
Návod použití

 


Popis

WUXAL Kalcium je speciální vysoce koncentrované kapalné suspenzní hnojivo pro použití v plodinách s vysokými nároky na vápník, zejména v ovocnářství, vinné révě, v zelinářství a v okrasných rostlinách. Zahradní hnojivo určené pro postřik na listy např. proti hořké pihovitosti jablek.
Obsah: dusík 10%, vápník 15%, hořčík 2%, stopové prvky

 • Skvrnitost (Jabloně ) - jabloně nachylné na skvrnitost, fyziologická skvrnitost (hořká pihovitost), od července 4-6x za vegetaci
 • Přezimující škůdci (Vinná réva )

Zato 50 WG

Zato 50 WG

Funkce přípravku: fungicid
Účinná látka: trifloxystrobin, 500g/kg
Návod použití


Popis

ZATO 50 WG fungicid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí určený k ochraně jabloní a révy vinné proti houbovým chorobám, postřik proti plísním na jabloních.
Obsah: Trifloxystrobin 500 g/kg

 • Strupovitost (Jádroviny )po odkvětu
 • Skladové choroby (Jádroviny )asi týdny před sklizní
 • Padlí jabloňové (Jabloně )myší ouško, po odvětu
 • Rez hrušňová (Hrušně )po odkvětu

Vegaflor

Vegaflor

Funkce přípravku: hnojivo
Návod použití


Popis

Kapalné hnojivo na list. Zelená kapalina obsahující 6% N, 2,5% P, 5% K, stopové prvky a stimulátory růstu, podporuje a urychluje růst všech kulturních rostlin, zejména v období ranné vegetace, urychluje tvorbu chlorofylu, zvyšuje odolnost vůči chorobám a škůdcům. Aplikace postřikem nebo zálivkou.

 • Listová hnojiva (Jádroviny )

Zdravé jablko

Zdravé jablko

Návod použití


Popis

ZDRAVÉ JABLKO je souprava dvou fungicidů na postřik jádrovin proti strupovitosti na jabloních a hrušních a padlí na jabloních.
Obsah soupravy: DELAN 700 WDG + Discus
ZDRAVÉ JABLKO - souprava obsahuje fungicidní přípravek DELAN 700 WDG 3 x 3 g a 3 x 5 g + fungicid DISCUS 3 x 2 g.
Blok ošetření:
1. postřik - zelené poupě, Delan 700 WDG, 5 g/10 l
2. postřik - růžové poupě, Discus + Delan 700 WDG, 2 g + 3 g/10 l
3. postřik - květ, Discus + Delan 700 WDG, 2 g + 3 g/10 l
4. postřik - konec kvetení, Delan 700 WDG, 5 g/10 l
5. postřik - po odkvětu, Discus + Delan 700 WDG, 2 g + 3 g/10 l
6. postřik - léto, Delan 700 WDG, 5 g/10 l

Poznámka:Interval mezi jednotlivými postřiky je 10+14 dní. Duben+červen. Dodržení ochranných lhůt podle etikety u jednotlivých přípravků.
 • Strupovitost (Jádroviny ) - nerezistentní jabloně,hrušně, ve fázi myšího ouška
 • Padlí jabloňové (Jabloně )myší ouško
 • Rez hrušňová (Hrušně )

Wuxal Super

Wuxal Super

Funkce přípravku: hnojivo
Návod použití


Popis

Kapalné hnojivo WUXAL Super s nízkým obsahem chloru pro použití v polních plodinách, chmelu, zelinářství, okrasných rostlinách, ovocných dřevinách, vinné révě a ve školkách.

 • Listová hnojiva (Jádroviny )

Topas 100 EC

Topas 100 EC

Funkce přípravku: fungicid
Účinná látka: penconazole, 100g/l
Návod použití


Popis

Fungicid TOPAS 100 EC ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k ochraně jádrovin a jabloní proti padlí jabloňovému a strupovitosti jabloní a révy vinné proti padlí.
Obsah: Penconazole 100 g/l

 • Strupovitost (Jádroviny )po olistění
 • Padlí jabloňové (Jabloně )myší ouško, po olistění
 • Rez hrušňová (Hrušně )po olistění

Nissorun 10 WP

Nissorun 10 WP

Návod použití


Popis

Nissorun + tento ochranný prášek se vyznačuje dlouhodobým účinkem na vajíčka, larvy a nymfy svilušek. Škůdce nehubí přímo, ale sterilizuje je, tzn., že tímto prostředkem zasažené svilušky kladou sterilní vajíčka, ze kterých se již nemůže líhnout další generace. Přípravek velmi rychle proniká skrze listy a hubí tak škůdce na horních i spodních stranách listů.
Ekologicky neškodný
Aplikace: při tplotách kolem 15°C v květnu, kdy začínají rašit, ale jsou málo olistěné, od stádia tzv. myšího ouška až po růžové poupě

 • Vlnovník rybízový (hálčivec) (Rybíz )
 • Přezimující škůdci (Ovocné stromy ) - Škůdce nehubí přímo, ale sterilizuje je
 • Sviluška (Ovocné stromy )při výskytu
 • Přezimující škůdci (Okrasné rostliny ) - Škůdce nehubí přímo, ale sterilizuje je

Vertimec 1.8 EC

Vertimec 1.8 EC

postřikový přípravek

Funkce přípravku: akaricid, insekticid
Účinná látka: abamectin, 18g/l
Návod použití


Popis

Postřikový insekticidní a akaricidní přípravek VERTIMEC 1,8 EC ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k hubení svilušky chmelové ve chmelu, svilušek, vrtalek (Liriomyza spp.) a třásněnek včetně třásněnky západní v okrasných rostlinách, okurce, paprice a rajčeti.
Obsah: 18 g abamectin

 • Mera hrušňová (Hrušně )
 • Vlnovník rybízový (hálčivec) (Rybíz )
 • Roztočík jahodníkový (Jahody )

Thiram Granuflo

Thiram Granuflo

kontaktní přípravek

Funkce přípravku: fungicid
Účinná látka: thiram, 80%
Návod použití


Popis

Kontaktní fungicid THIRAM GRANUFLO ve formě dispergovatelných granulí proti strupovitosti jabloní a strupovitosti hrušní, kadeřavosti broskvoně a plísní šedé na vinné révě a jahodníku.
Obsah : Thiram 80%

 • Strupovitost (Jádroviny ) - (Dávkování: 30 g/10 l vody), OL 14 dní, od fáze zeleného poupěte do myšího ouška do června 7-10dní, max. 4x
 • Kališní hniloba (Jádroviny )v době max.květu, botritid - plesnivění jádřince
 • Korová nekróza (klejotoková rakovina) (Broskvoně ) - případný druhý postřik při dlouhém jaru
 • Kadeřavost listů broskvoně (Broskvoně )
 • Šedá hniloba (Jahody ) - (Dávkování: 25g/10 l vody), OL 7 dní, na začátku kvetení, pak po 7-14 dnechaž do konce kvetení, max. 3x
 • Plíseń šedá (Vinná réva ) - (Dávkování: 30-40 g / 10 l vody), OL 28 dní, dokvétání, uzavírání hroznů a zaměkání, max. 3x

Další články...

 1. Tercel