Feromonové lapáky

Význam feromonových lapáků a jejich použití

 

Použití

  • Používají se na ochranu proti některým motýlům, hlavně obaleči jednopásému a obaleči mramorovanému
  • Samice obalečů připravené k oplození k sobě lákají samce tím, že odpařují sexuální feromony. Tyto feromony jsou pro každý druh obaleče specifické. Tím lze sledovat dobu a intenzitu letu jednotlivých druhů obalečů.
  • Housenky první generace napadají květenství, housenky druhé generace hrozny révy vinné
  • Obaleč jednopasý bývá hojnější v chladnějších a vlhčích vinohradnických oblastech
  • Obaleč mramorový bývá spíše v teplejších a sušších oblastech
  • Feromonové lapáky jsou z impregnovaného kartonu s vyměnitelnou lepovou vložkou na dně. Do lapáku se zavěšuje pryžový odparník napuštěný sexuálním feromonem, dle příslušného druhu. Feromonové odparníky lze v původních obalech skladovat v chladničce při teplotě -5 až +5 °C až 12 měsíců

Vyvěšení

Vyvěšení není náročné na termín aplikace lapáku, lze vyvěsit s dostatečným předstihem před květem. Sledujeme 1 a druhou generaci. Používají se od poloviny dubna do poloviny srpna zavěšením na drátěnku do výšky kolem 120 cm u révy vinné a u ostatních ovocných plodin do výšky 1m. Kontrolujeme 2x týdně. Po 6 – 8 týdne provedeme výměnu, lepové vložky vyměňujeme podle množství nalepeného hmyzu (cca 3 – 4 týdny). Do menšího sadu nebo vinice (o rozměrech několik arů) postačí jeden lapák každého druhu předpokládaného škůdce, do větších sadů a vinic každých 50m lapák od každého druhu.

Ošetření 

Ošetřením prostředkem BIobit XL 7 dnů po maximálním příletu samců obaleče do feromonových lapáků se dosáhne více než 90% účinnosti ochrany.