Sulikol 750 SC

Sulikol 750 SC

postřikový kontaktní přípravek

Funkce přípravku: fungicid
Účinná látka: síra, 750g/l
Návod použití


Popis

Kontaktní fungicid ve formě suspenzního koncentrátu na ochranu proti padlí v sadech a vinicích. Obsah: Síra 750 g/l
Dávkování je vztaženo na 1000 l aplikační kapaliny na ha, pokud snižujeme dávku aplikační kapaliny v rámci doporučeného rozmezí (300+1000 l/ha), zvyšujeme úměrně koncentraci tak, aby byla zachována dávka přípravku na jednotku ošetřené plochy.

  • Padlí jabloňové (Jabloně )
  • Padlí broskvoňová (Broskvoně ) - opakovat za 7-10dní při dlouhém teplém a vlhkém jaru
  • Hnědé padlí (Angrešt )před květem