Steward

Steward

kontaktní a požerový přípravek

Funkce přípravku: insekticid
Účinná látka: indoxakarb, 300g/kg
Návod použití


Popis

STEWARD 30 WG je kontaktní a požerový insekticid ve formě dispergovatelného mikrogranulátu k hubení škůdců - housenek motýlů a některých dalších škůdců v jádrovinách, révě vinné, kukuřici, košťálové zelenině, ovocných a okrasných školkách. Vhodný postřik do integrované ochrany rostlin.
Obsah: Indoxakarb 300 g/kg

  • Obaleč jabloňový (Jabloně ) - pravá červivost, signalizaci urují feromonové lapáky, první generace začátkem června, druhá škodlivější generace na přelomu červenec-srpen, záčátek června , přelom červenec-srpen