Nissorun 10 WP

Nissorun 10 WP

Návod použití


Popis

Nissorun + tento ochranný prášek se vyznačuje dlouhodobým účinkem na vajíčka, larvy a nymfy svilušek. Škůdce nehubí přímo, ale sterilizuje je, tzn., že tímto prostředkem zasažené svilušky kladou sterilní vajíčka, ze kterých se již nemůže líhnout další generace. Přípravek velmi rychle proniká skrze listy a hubí tak škůdce na horních i spodních stranách listů.
Ekologicky neškodný
Aplikace: při tplotách kolem 15°C v květnu, kdy začínají rašit, ale jsou málo olistěné, od stádia tzv. myšího ouška až po růžové poupě

  • Vlnovník rybízový (hálčivec) (Rybíz )
  • Přezimující škůdci (Ovocné stromy ) - Škůdce nehubí přímo, ale sterilizuje je
  • Sviluška (Ovocné stromy )při výskytu
  • Přezimující škůdci (Okrasné rostliny ) - Škůdce nehubí přímo, ale sterilizuje je