01 - Leden

Aktuální informace o opatřeních v ochraně rostlin v lednu

Odpočinkový měsíc - čtení publikací a příprava zahrádkářské techniky na sezónu. Práce na zahrádkách je značně omezena počasím a krátkými dny.

  • Pokud nejsou příliš nízké denní teploty (menší než -5°C), můžeme provádět řez některých ovocných dřevin (jádroviny), který však omezíme na průklest. koncem měsíce lze dobře provádět i řez drobného ovoce (bobuloviny), nikoliv však peckoviny. Rány je nutno ihned zatřít teplým štěpařským voskem.
  • V každém případě musí být nařezány rouby ovocných dřevin. (jádroviny a hlavně peckoviny).
  • Dále kontrolujeme, zdali není poškozeno oplocení sadu proti okusu zvěří a odstraňujeme mumifikované plody, které zůstaly vyset na větvích. Za bezmrazých dnů můžeme opravovat poškozený nebo neúplný ochranný nátěr kmenů vápenným mlékem.
  • Vinaři - stáčí poslední mladá vína, které ponechali déle na kvasnicích. Koncem měsíce můžeme začít s řezem vinné révy.
  • Při nedostatku sněhu je dobré zalévat stále zelené rostliny jehličnanů a listnáčů.
  • Pravidelně kontrolujeme uskladněné plody ve sklepě. Nahnilé, plesnivé či jinak poškozené ihned odstraňujeme. Dozrávající ovoce postupně zpracováváme.
  • Podle výskytu a zkušeností z minulých let můžeme provádět postřik ovocných stromů proti případným přezimujícím škůdcům. Ochranné volíme raději takové, které jsou šetrné k životnímu prostředí.