06 - Červen

Aktuální informace o opatřeních v ochraně rostlin

Kontrola výskytu šárky

 • slivoně - projevuje se nejdříve na listech a v pozdějších stádiích i na plodech
 • broskvoně - projevuje se kresbou na plodech
 • meruňky - projevuje se světlými koužky na pecce, později světlými koly na plodech

Kontrola MONILIÓZY

 • nejrůznější ovocné plodiny
 • napadené plody odstranit
 • při silném napadení (i zelené plody),  ošetřit vhodnými fungicidy s dodržením ochrané lhůty 

Ochrana, postřiky

 • Při silném infekčním tlaku houbových chorob (vlhké a teplé počasí) provádíme i v červnu ošetření proti houbovým chorobám jádrovin (padlí a strupovitosti). Z přípravků doporučuji buď Talent, nebo Topas 100 EC. Oba působí proti oběma jmenovaným chorobám. K prodloužení účinku a oddálení vzniku rezistence se kombinují s kontaktními preparáty, např. Dithanem M 45. Jakmile však infekční tlak pomine, vracíme se zpět k samotným kontaktním přípravkům, proti strupovitosti tedy použijeme např. Dithane M 45, proti padlí přípravek na bázi síry Kumulus WG.
 • Začátkem června dochází především ve vyšších polohách, při teplém a vlhkém počasí (v době zrání Rychlice německé) k počátkům infekce, která způsobuje skvrnitost listů třešně a višně. Zde kromě přípravků Dithane M 45 a Delan 700 WDG, které působí pouze preventivně, je možné použít účinnější preparáty, a to Syllit 65 WP, výběhový Baycor 25 WP, případně Talent.
 • Začátkem června ošetřujeme zejména jabloně proti obaleči jablečnému, který způsobuje červivost plodů. Využíváme především signalizaci pomocí feromonových lapáků (např. s názvem Deltastop CP), Ten, kdo feromonový lapák do koruny jabloně nevyvěsil a zjistí na stromě první červivý plůdek, musí okamžitě použít k ošetření Biobit XL, organofosfát Reldan 22, nebo výborně účinkující systémové přípravky - neonikotinoidy Mospilan 20 SC či Calypso 480 SC. Samozřejmě jediné správné určení potřeby ošetření je pomocí lapáku. Po vrcholu náletu obaleče použijeme za 3-5 dnů biologický larvicid Biobit XL nebo za 7-10 dnů Reldan 22, Mospilan 20 SP, Calypso 480 SC. Nově se zavádí do ošetření proti obaleči přípravek SpinTor, je šetrný k životnímu prostředí, působí jako požerový a kontaktní insekticid, účinkuje především na larvy ale i na dospělce.
 • Na samém počátku června se mohou objevit především na broskvoních a meruňkách při vlhkém počasí šedohnědé skvrny na listech, někdy i na letorostech ale především na plodech (převážně blízko stopky) Jde o strupovitost peckovin (Fusicladium carpophila).Pokud je to možné je třeba likvidovat napadené listy, u meruněk omezují výskyt této choroby přípravky proti hnědnutí listú (výběhový Baycor 25 WP, Dithane DG Neotec, Syllit 65 WP,Talent) a u broskvoní přípravky proti padlí (Kumulus WG, Talent, Horizon 250 EW).
 • Po 10. červnu začíná nálet mouchy vrtule třešňové. Ta způsobuje červivost třešní zrajících v červenci a v srpnu. Pozor - zde je optimálním řešením použití přípravku Calypso 480 SC. Má ochrannou lhůtu 14 dnů. Dále je povolen k ošetření třešní i višní Mospilan 20 SP. Nálet vrtule třešňové se dá ozřejmit pomocí speciálních žlutých lepových desek vyvěšených do korun stromů. Bývá to obyčejně v době, kdy v přírodě kvete bez černý. Proti vrtuli ošetřujeme vždy dvakrát v desetidenním intervalu. První postřik načasujeme za 7-10 dnů po začátku náletu tohoto škůdce, další postřik opět za 7-10 dnů. Metodiky dokonce dovolují použít k prvnímu postřiku proti dospělcům i přípravek obsahující pyrethroid deltametrin, např. Decis Mega. K ošetření višní proti vrtuli lze použít též Reldan 22.
 • Každoročně se na ovocných stromech a na bobulovinách vyskytují listové mšice. Zde nesmíme váhat a včas proti nim použít Pirimor 50 WG.
 • V červnu vyžaduje réva vinná zvýšenou pozornost při chemické ochraně. Nejprve, obyčejně začátkem června, v období těsně před květem nebo nejpozději na začátku kvetení révy vinné, musíme provést další ošetření proti padlí a plísni révy vinné. Použijeme například kombinaci přípravků Folpan 80 WG + IQ-Crystal. Dále ihned po odkvětu je třeba provést další ošetření proti oběma chorobám. Protože v této fázi vegetace u padlí nastupuje a u plísně trvá období vysoké citlivosti mladých hroznů k infekcím, musíme nyní upřednostit intenzivně působící přípravky. Tuto vlastnost splňuje např. TM směs Quadris + Folpan 80 WG. Po prvním ošetření touto TM směsí v této době provedeme za dva týdny po odkvětu, kdy bobule dosahují již velikosti hrášku, další ošetření proti padlí a plísni révy vinné stejnou kombinovanou směsí jako při předchozí aplikaci. Navíc tuto výše uvedenou kombinaci je možné použít během vegetace celkem třikrát. Upozorňuji, že tato kombinace byla na trhu k dispozici pod jménem Quadris Max, bohužel registrace tohoto přípravku byla ukončena.
 • Po sklizni jahod je nutné ošetřit jahodiště. Pokud se nám vyskytne bílá či fialová skvrnitost listů jahodníku, sežneme porost a ošetříme přípravkem Dithane DG Neotec. Vždy bychom však po sklizni měli likvidovat roztočíka jahodníkového. Je zde povolen přípravek Vertimec 1.8 EC.

Sklizeň v červnu

 • rybíz černý - zraje od první poloviny června
 • rybíz červený, rybíz bílý, angrešt - zraje od druhé poloviny června
 • malinyrané - zraje od 4.dekády června
 • třešně rané, srdcovky (RIVAN, KAREŠOVA) - zraje v první polovině června
 • třešně, polochrupky (BURLAT,JACINTA, KASANDRA) - zraje v první polovině června 
 • třešně, chrupka (CHRISTIANA) - zraje od 3.dekády června
 • višně rané, sladkovišně (METEOR KORAI), amarelka (FAVORIT) - zrání od druhé poloviny června 
 • meruňky velmi rané (RADKA,LESKORA) - zrání od druhé polovině června, sklizeň ve třech probírkách s odstupem asi 5 dní

Zeleninová zahrádka

 • Červen je měsícem, kdy u zeleniny a brambor hrozí masivní výskyt plísní. U rajčat je to především plíseň rajčete. Proto je musíme za vlhkého a teplého počasí opakovaně preventivně ošetřovat. Jako vhodný se jeví použít před sklizní Acrobat MZ WG (0,25 %) – nová WG formulace přípravku má při použití u rajčat ochrannou lhůtu jen 3 dny. Během sklizně je nutné vystřídat jiným přípravkem (např. Ridomil Gold MZ Pepite), má též tentokrát výhodnou, velmi krátkou ochrannou lhůtu (3 dny).
 • U brambor hrozí výskyt plísně bramboru a poškození natě mandelinkou bramborovou. Proti plísni bramboru se opět jeví jako spolehlivý Acrobat MZ WG v koncentraci 0,25 %. Je vhodné ho střídat s účinným nově zaváděným přípravkem Revus (5-6ml/2-6l vody/100m3). Má ochrannou lhůtu pouze 3 dny. Proti mandelince jsou již dnes prakticky neúčinné pyrethroidy (např. Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS eventuálně i jiné). Pokles účinnosti vykazují již i organofosfáty. Výborně zde působí neonikotinoidy Mospilan 20 SP a Calypso 480 SC a nebo odlišný, šetrný přípravek SpinTor.
 • U plísně cibule opět uvádím jako spolehlivě účinný Acrobat MZ WG, který vystřídáme přípravkem Ridomil Gold MZ Pepite. Upozorňuji, že začátek června je opravdu nejzazší termín, kdy je třeba tímto přípravkem cibuli preventivně ošetřit. Ten, kdo pěstuje okurky na záhonech, se pak neobejde bez pravidelného preventivního ošetřování porostu proti plísni dýňovitých (dřívější název – plíseň okurky). I zde se opět nejlépe osvědčuje kombinovaný přípravek Acrobat MZ WG (0,25 %) a výborný Aliette 80 WG (0,2 %). Acrobat opět použijeme před nástupem plodnosti, naproti tomu přípravky Aliette, nebo Previcur Energy případně strobilurin Ortivu můžeme využívat i během sklizně – vždy je aplikujeme ihned po otrhání plodů, všechny mají totiž velmi krátkou ochrannou lhůtu – 3 dny. Ten, kdo má k dispozici Kuprikol 50, může tento prostředek použít preventivně na začátku ošetřování. Hodí se proti všem výše uvedeným houbovým chorobám u zeleniny a brambor, a to v koncentraci 0,4 %. Je však třeba si uvědomit, že jde pouze o kontaktní přípravek, který působí jen preventivně. Naopak při masivním infekčním tlaku a při prvních příznacích napadení plísněmi na uvedených druzích zeleniny a na bramborách se musí ihned použít výše uvedené přípravky (Acrobat MZ WG, Ridomil Gold MZ Pepite, Aliette 80 WG), protože ty mají kromě základní preventivní účinnosti i krátkodobý kurativní účinek a navíc hluboce pronikají do pletiv zeleniny či brambor. Tak např. systémový Aliette 80 WG má především preventivní účinek a i krátkodobý kurativní účinek (pouze do 48 hodin po vzniku infekce).

Kalendářní přehled byl aktualizován pro rok 2016