28.4. Floria JARO

 

Český zahrádkářský svaz Mistřice

pořádají zájezd na zahradnickou výstavu

 

Floria Kroměříž

který se uskuteční

sobotu 28. dubna,

 

 

 

Zájemci se mohou přihlásit

do 28. února

u pana Petra Blažka, 

 

Mistřice 77 (mobil 603 772 658)

 

 

 

Floria JARO 2018

 

www.vystavistefloria.cz