Bejlomorka ostružiníková

Bejlomorka ostružiníková

Bejlomorka ostružiníková - Lasioptera rubi
(řád dvoukřídlí - Diptera, čeleď bejlomorkovití - Cecidomyidae)
Popis:
 • larvy jsou velké 2-3 mm, oranžové
 • živné rostliny: maliník, ostružiník
Výskyt:
 • dospělci létají od května do července
 • na prutech tvoří hálky, v nich je několik larev
 • napadení snižuje množství plodů a listů
OCHRANA: odstranění napadených výhonů


hálka bejlomorky ostružiníkové na výhonu

rozříznutá hálka bejlomorky ostružiníkové s larvami

Přípravky

Maliny
Ostružiník

Obaleč jabloňový

Obaleč jabloňový

Obaleč jabloňový - Hedya nubiferana
Popis:
 • rozpětí křídel 18 - 23 mm
 • housenky dlouhé cca 20 mm
 • olivově zelené s černou hlavou
Výskyt:
 • motýli létají od V do VIII
 • má 1 generaci ročně
 • přezimují housenky
 • na jaře poškozují rašící pupeny
 • v létě poškozují slupku plodů
OCHRANA: insekticidy
Monitoring feromonovými lapači, využití matematických modelů

Obdobně škodí obaleči tzv. pupenoví a slupkoví:
 • obaleč zahradní
 • obaleč ovocný


Přípravky

Jabloně
PřípravekFunkceÚčinná látka
Mospilan 20 SC
Decis Megainsekticiddeltamethrin (50g/l)
Reldan 22insekticidchlorpyrifos methyl (225g/l)
Stewardinsekticidindoxakarb (300g/kg)
Spintorinsekticidspinosad (240g/l)
Deltastop CP fenomonové lapáky
Mospilan 20 SPinsekticidacetamiprid (20%)
Calypso 480 SCinsekticidthiakloprid (480g/l (40,4%))
Deltastop HN feromonové lapáky

Obaleč švestkový

Obaleč švestkový

(červivost plodů)

Obaleč švestkový - Cydia funebrana
(řád Motýli - Lepidoptera, čeleď Obalečovití - Tortricidae)
Popis:
 • rozpětí křídel 13-15 mm
 • zbarvení hnědé
Výskyt:
 • má 2 generace
 • přezimují housenky
 • motýli 1. gen létají v V
 • samičky kladou vajíčka na plody, ty předčasně opadávají, housenky se kuklí v půdě
 • housenky 2. gen. způsobují červivost plodů
 • mohou poškozovat slupku jablek
OCHRANA: insekticidy
Signalizace feromonovými lapači


Přípravky

Slivoň švestka
PřípravekFunkceÚčinná látka
Calypso 480 SCinsekticidthiakloprid (480g/l (40,4%))
Spintorinsekticidspinosad (240g/l)
Deltastop CF fenomonové lapáky
Insegar 25 WPinsekticidfenoxycarb (25%)