Sulikol 750 SC

Sulikol 750 SC

postřikový kontaktní přípravek

Funkce přípravku: fungicid
Účinná látka: síra, 750g/l
Návod použití


Popis

Kontaktní fungicid ve formě suspenzního koncentrátu na ochranu proti padlí v sadech a vinicích. Obsah: Síra 750 g/l
Dávkování je vztaženo na 1000 l aplikační kapaliny na ha, pokud snižujeme dávku aplikační kapaliny v rámci doporučeného rozmezí (300+1000 l/ha), zvyšujeme úměrně koncentraci tak, aby byla zachována dávka přípravku na jednotku ošetřené plochy.

 • Padlí jabloňové (Jabloně )
 • Padlí broskvoňová (Broskvoně ) - opakovat za 7-10dní při dlouhém teplém a vlhkém jaru
 • Hnědé padlí (Angrešt )před květem

Sviluška STOP

Sviluška STOP

Návod použití


Popis

Účinný insekticid ve formě ve vodě rozpustného prášku pro přípravu 500 ml aplikační kapaliny. Přípravek: OMITE 30W. Spektrum účinnosti: k hubení fytofágních roztočů (sviluška, vlnovník rybízový). Snadná manipulace: rozprašovač obsahuje přesně nadávkovaný přípravek ve vodorozpustné fólii, stačí jen nalít vodu a postřik je připravený k aplikaci.

 • Vlnovník rybízový (hálčivec) (Rybíz )

Syllit 65 WP

Syllit 65 WP

Návod použití


Popis

Organický fungicid k ochraně proti houbovým chorobám ovocných dřevin a růží - strupovitost jádrovin (jabloň, hrušeň), skvrnitost listů třešní, višní, hnědnutí listů u meruněk, černá skvrnitost na růžích apod. Působí již od 6 °C a to preventivně i léčivě.

 • Strupovitost (Jádroviny ) - nerezistentní jabloně,hrušně, ve fázi myšího ouška
 • Hnědnutí listů (Meruňka )na listy
 • Strupovitost peckovin (Meruňka )
 • Skvrnitost listů (Třešně ) - účinější přípravek
 • Skvrnitost listů (Višně ) - účinější přípravek
 • Korová nekróza (klejotoková rakovina) (Broskvoně ) - případný druhý postřik při dlouhém jaru
 • Kadeřavost listů broskvoně (Broskvoně ) - pokud nezaberou měďnateé přípravky, (Dávkování: 15-20g/10l vody)

Talent

Talent

systémový přípravek

Funkce přípravku: fungicid
Účinná látka: myclobutanil, 200g/l
Návod použití


Popis

Lokálně systémový fungicid Talent na strupovitost jablek, padlí na jabloních, révě a jahodníku, skvrnitosti listů třešně a višně, moniliové spále višně, rzi a červené skvrnitosti na slivoních a padlím, rzem a listovým skvrnitostem na okrasných rostlinách.
Obsah: Myclobutanil 200 g/l

 • Strupovitost (Jádroviny ) - (Dávkování: 4,5 ml/10 l vody), OL 14 dní, po olistění, max 3x
 • Padlí jabloňové (Jabloně ) - (Dávkování: 5 ml/10 l vody/100m2), OL 14 dní, myší ouško, po olistění, poč. květu, po sklizni - max. 3x
 • Rez hrušňová (Hrušně )po olistění
 • Dirkovitost listů (Slivoně )
 • Moniliniová hniloba plodů (Slivoně )
 • Moniliniová hniloba plodů (Meruňka )3 týdny před sklizní při deštivém počasí
 • Moniliniový úžeh (spála) (Meruňka )2x na začátku květu a při dokvétání
 • Hnědnutí listů (Meruňka )na listy
 • Strupovitost peckovin (Meruňka )
 • Moniliniový úžeh (spála) (Třešně )
 • Skvrnitost listů (Třešně ) - (Dávkování: 6 ml/10 l vody), OL 21 dní, max 3x
 • Moniliniový úžeh (spála) (Višně ) - (Dávkování: 7 ml/10 l vody), OL 21 dní, při poč. kvetení a dokvétání, max. 3x
 • Moniliniový úžeh (spála) (Broskvoně ) - v době květu a při dokvétání
 • Padlí broskvoňová (Broskvoně ) - opakovat za 7-10dní při dlouhém teplém a vlhkém jaru
 • Skvrnitost plodů (Broskvoně )po odvětu
 • Strupovitost peckovin (Broskvoně )
 • Padlí révy (Vinná réva ) - (Dávkování: 1,2+1,8 ml/10 l vody), OL 28 dní, max. 3x
 • Moniliniový úžeh (spála) (Mandloň )

Teldor 500 SC

Teldor 500 SC

Funkce přípravku: fungicid
Účinná látka: fenhexamid, 500g/l
Návod použití


Popis

Fungicid TELDOR 500 SC ve formě suspenzního koncentrátu určený na plíseň na jahodách a révě vinné, postřik proti plísni šedé a proti moniliovým hnilobám peckovin.
Obsah: Fenhexamid 500 g/l

 • Moniliniová hniloba plodů (Meruňka )3 týdny před sklizní při deštivém počasí
 • Moniliniový úžeh (spála) (Meruňka )2x na začátku květu a při dokvétání
 • Moniliniový úžeh (spála) (Třešně )
 • Moniliniový úžeh (spála) (Višně )
 • Moniliniový úžeh (spála) (Broskvoně ) - v době květu a při dokvétání
 • Šedá hniloba (Jahody ) - (Dávkování: 15 ml/10 l vody), 2. a násl. postřik při dokvétání
 • Moniliniový úžeh (spála) (Mandloň )

Tercel

Tercel

systémový přípravek

Funkce přípravku: fungicid
Účinná látka: pyraklostrobin, dithianon, 40g/kg, 120g/kg
Návod použití


Popis

Systémový fungicid Tercel učený proti houbovým chorobám jabloní. Postřik na stromy proti strupovitosti a padlí na jabloních.
Obsah: pyraklostrobin 40 g/kg, dithianon 120 g/kg

 • Strupovitost (Jádroviny ) - jabloně, hrušně
 • Padlí jabloňové (Jabloně )
 • Rez hrušňová (Hrušně )

Thiram Granuflo

Thiram Granuflo

kontaktní přípravek

Funkce přípravku: fungicid
Účinná látka: thiram, 80%
Návod použití


Popis

Kontaktní fungicid THIRAM GRANUFLO ve formě dispergovatelných granulí proti strupovitosti jabloní a strupovitosti hrušní, kadeřavosti broskvoně a plísní šedé na vinné révě a jahodníku.
Obsah : Thiram 80%

 • Strupovitost (Jádroviny ) - (Dávkování: 30 g/10 l vody), OL 14 dní, od fáze zeleného poupěte do myšího ouška do června 7-10dní, max. 4x
 • Kališní hniloba (Jádroviny )v době max.květu, botritid - plesnivění jádřince
 • Korová nekróza (klejotoková rakovina) (Broskvoně ) - případný druhý postřik při dlouhém jaru
 • Kadeřavost listů broskvoně (Broskvoně )
 • Šedá hniloba (Jahody ) - (Dávkování: 25g/10 l vody), OL 7 dní, na začátku kvetení, pak po 7-14 dnechaž do konce kvetení, max. 3x
 • Plíseń šedá (Vinná réva ) - (Dávkování: 30-40 g / 10 l vody), OL 28 dní, dokvétání, uzavírání hroznů a zaměkání, max. 3x

Topas 100 EC

Topas 100 EC

Funkce přípravku: fungicid
Účinná látka: penconazole, 100g/l
Návod použití


Popis

Fungicid TOPAS 100 EC ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k ochraně jádrovin a jabloní proti padlí jabloňovému a strupovitosti jabloní a révy vinné proti padlí.
Obsah: Penconazole 100 g/l

 • Strupovitost (Jádroviny )po olistění
 • Padlí jabloňové (Jabloně )myší ouško, po olistění
 • Rez hrušňová (Hrušně )po olistění