Deltastop CM feromonové lapáky

Feromonový lapač ke sledování výskytu, ke snižování hustoty populace a k přesnému určení vhodné doby alternativního zásahu proti obaleči východnímu

 

Housenky prvních dvou generací obaleče východního poškozují letorosty a housenky třetí generace i plody broskvoní. Vedle broskvoní může obaleč východní napadat i další ovocné dřeviny a jejich plody.h

 

 

Použití

  • Obaleč východní ( Broskvoně )