Deltastop AO feromonové lapáky

Feromonový lapač ke sledování výskytu, ke snižování hustoty populace a k přesnému určení vhodné doby alternativního zásahu proti obaleči zimolezovému

Obaleč zimolezový je jedním z tzv. slupkových obalečů. Jeho význam jako škůdce intenzivních jabloňových výsadeb místy vzrůstá

 

 

Použití

  • Obaleč zimolezový ( Jabloně ) - jabloně, intenzivní výsadby